Armastus on igavese elu võti

"Ning Issand kasvatagu teie armastust ja tehku see rohkeks üksteise ja kõikide vastu."
1 Ts 3:12

8. august 2010.


Vend Juhan Eenraid teeb alguspalve. Õde Erli Lepik mängib orelil ja loeb luuletuse. Jutluse aluseks on sõna Armastuse topeltkäsk - Lk 10: 25-29

Meis kõigis elab igatsus nooruslikkuse ja pika eluea järele. - "Ostke Everbeautyt ja teie nahk omandab noorusliku pinge, muutub pehmeks, kortsutuks, säravaks ja on kõige paremini kaitstud aja märkide vastu!" lubab meile kaasaegne kosmeetikatööstus. Briti teadlane De Grey arvates on inimese eluiga võimalik rakuprotsessidesse sekkudes pikendada kuni 1000-nda aastani. Meid, kes me Metuusala looga oleme kursis, see väide ei üllata. Aga ikkagi küsime koos kirjatundjaga: "Õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavene elu?" Vastus kõlab: Igavese elu võti on armastus. "Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega; ning oma ligimest nagu iseennast!"  Meie suurim vajadus on kasvamine armastuses.  Aga millises armastuses?  Kaasaegne pilt armastusest on ju enamasti moonutatud ja vildakas. Piibel ütleb, et tõelise armastuse igavene ja muutumatu allikas on Jumal ise. "Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas." 1 Jh 4:16  "Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime!" 1 Jh 4:9

Sellel armastusel on kaks mõõdet: horisontaalne ja vertikaalne. Horisontaalset mõõdet kirjeldab lugu halastajast samaarlasest, vertikaalset mõõdet lugu Martast ja Maarjast. Jumal soovib, et me oleksime Temasse, kaasinimestesse ja elusse armunud. See on igavese elu võti.

Jutlusele järgneb leivamurdmine, kus me üheskoos saame osa Issanda armastusest meie vastu.


Õde Erli Lepik saatis meid orelil.Õde Hanna Liiva sai täna 80-aastaseks.

Peale jumalateenistust oleme kutsutud juubilari koju, mis asub siit üle 30 kilomeetri idapool. Hanna ja Hugo on siin elanud juba 61 aastat. Kõrgaegadel on selles farmis talitatud kuni 40 lehma, nüüd elavad siin peale pererahva veel kass ja suur valge kakaduu. Lapsed on ehitanud farmi maadele oma majad.


Peremees Hugo Liiva on optimistlik. Nüüd kasvatab ja müüb ta farmis heina. Iga riista jaoks on oma traktor ja remonditööd teeb peremees ise. Küünid on heinapalle täis. Kuigi suvi on olnud kuiv, saab ehk ühe niidu veel üles võtta.


Kõige olulisem on aga see, et nii Hanna kui Hugo südames on igaviku võti - armastus Jumala, kaasinimeste ja elu vastu. Kallis Hanna, Jumal õnnistagu Sind rikkalikult eelolevatel aastatel!