27/06/2011

Jaanipäeva nädal ja 26.juuni pühapäev 2011

"Õnnis on rahvas, kes tunneb püha hõiskamist;

nad käivad Sinu valguses, Issand."

Ps 89:16


Teisipäeval, 21. juunil külastas pastor Joosep Tammo koos abikaasa Aimega emeriitpastor Artur Proosi. Seal oli külas ka Asta Kaups Torontost. Nii lendas aeg mõtteid vahetades, Jumala Sõna lugedes ja lauldes kiiresti.


Asta KaupsEmeriitpastor Artur Proos

Asta Kaups, Joosep Tammo ja Artur Proos Arturi koduuksel.


23. juunil oli pastor Joosep Tammo kutsutud Villi Vingi juurde lõunale. Suur tänu armsa vastuvõtu eest!

24. juunil toimus pastor Joosep Tammo kodus koguduse "noorte" kohtumine. Pastor Joosep Tammo pidas ettekande "Eesti rahvuskultuuri kolmest kontseptsioonist ja selle uuestisünni võimalustest." Järgnes elav mõttevahetus. Aime Tammo oli katnud laua maitsvate võileibade ja kookidega.
Thomas Kirves, Peter Lepik ja Andres Kirves


Joosep Tammo pidas loengu


Enely Rebane, Anne Lepik ja Astrid Kirves

Pühapäeva hommik oli seekord erakordne. Kuna koguduse koor harjutas hommikul õhtuseks surnuaiapüha teenistuseks, siis otsustasid nad ka hommikusel teenistusel laulda.

Kogudus laulis alguseks "Ma laulan suust ja südamest..." Andres Kirves luges Jumala sõna ja tegi alguspalve, seejärel laulis koor, tunnistas Johannes Eenjärv ja laulis taas koor. Ühiselt lauldi "Kui olen ise nõder..." Pärast teateid võeti üles ohver ja lauldi "Jeesusele tahan tuua..." ning "Mu järel!" hüüab Jeesus Krist..."


Koor siseneb pühakotta


Johannes Eenjärv tunnistamas


Koguduse koor


Pastor Joosep Tammo kõneles risti kandmisest Mt 10:37-42 põhjal.


Kuuldes tänast evangeeliumi võib meid tabada kõhe tunne. Kas me tõesti ei tohi oma isa ja ema armastada nagu käsuõpetus meid õpetab? Kas meilt ei nõuta siin liiga palju? Kuid mõelgem jüngritele, kellele need sõnad olid kõigepealt mõeldud. Nad jätsid oma elukutse, oma perekonnad, oma sõbrad, et järgida Jeesust. Nad sõltusid oma rännakutel kaasinimeste abist ja toetusest. Selles olukorras ei anna Jeesus neile tühje lubadusi. Ta ütleb: kes mind tahab järgida, peab olema valmis loobuma kindlustatud ja edukast elust. Kuid te leiate uusi sõpru ja uue kindlustunde Jumala laste perekonnas.

Aga meie? Kas meile kõlab täna Jeesuse sõna: "Kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind väärt." Mt 11:38 See ei ole fatalistlik tõdemus - igal inimesel on oma koorem elus kanda. Ei. Jeesus ütleb: "Kes ei võta oma risti..." See ei ole saatuse, vaid Jeesuse järgimise risk ja raskus. Tegemist on inimesepoolse otsusega: jah, ma võtan, Issand, Sinu järgimise risti. Kord me tegime selle otsuse ja täna tuletab Issand seda uuesti meelde. Apostel Paulus kirjutab: "Kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse." (Ro 6:3)

Milles see rist seisneb? Me mõistame seda alles siis, kui hakkame oma Issandat järgima. Esiteks me ei vali oma sõpru ja vaenlasi enam oma maitse järele. Nüüdsest on Jeesuse sõbrad minu sõbrad ja need, kes Teda pilkavad, pilkavad ka mind. Teiseks me ei tiirle enam iseenese ümber nagu maailm, vaid me süda on avatud Jumalale ja kaasinimestele. Me võtame endale ülesandeid ja kohustusi, mis ei mahu meie tavalisse "mugavuste pakki". Kuid just nüüd täidab meid õnnetunne, sest me oleme Issandaga ja Tema on meiega. Me kanname Tema iket. Meid saadab Tema sõna: "Kes teid vastu võtab, võtab vastu minu..." Mt 10:40


Pärast lõpupalvet lauldakse ühiselt: "Nüüd Päästja juurde jäägem..."

Koguduse lõpulaul


Õhtul kogunevad õigeusklikud, luterlased ja baptistid ühisele surnuaiapüha jumalateenistusele. Teenistust juhatab pastor Joosep Tammo, algussõna loeb õigeusu koguduse esindaja Alar Suurkask ja jutlustab luteri kiriku õpetaja Walter Johanson.

Erinevate koguduste esindajad surnuaiapüha jumalateenistusel


Jutlustab õpetaja Walter JohansonLaulab Vancouveri Eesti Ühendatud Baptisti Koguduse koor


19/06/2011

Pühapäev, 19. juuni 2011.a.

"Kiida mu hing Issandat! Issand, mu Jumal, sina oled üpris suur,

austuse ja iluga oled sa ennast riietanud!"

Ps 104:1


Selline paistab Kanada linnulennult


Kuid enne kui kolmapäeval 15. juunil lennujaama läksime, saime osa veel Toronto Baptisti Koguduse piiblitunnist.

Pastor Joosep Tammo kõneleb piiblitunnis

Toronto Baptisti Koguduse piiblitund


Laupäeval 18. juunil kohtusime naisringiga Laida juures.

Lahke perenaine oli katnud rikkaliku laua.

Pühapäev oli jahe, kuid Ühendatud Baptisti Kogudus rõõmustas nagu alati sooja vastuvõtuga. Alguslauluks lauldi "Jumal, Sind me kummardame..." ja "Püha, püha, püha..." Alguspalve tegi Astrid Kirves. Täna oli meil külas Asta Kaups Torontost. Pärast soolot andis ta üle Toronto koguduse tervitused. Asta kaups tuletas meelde Toronto koguduse algust ja seda nooruslikku indu, millega seal 62 aastat tagasi tööd alustati. Seda sama indu ja vaimustust kõlas ta lauludest nüüdki. Pärast teateid lauldi ohvrilauluks "Õed, vennad, ühel meelel..."


Astrid Kirves tegi alguspalve


Asta Kaups Torontost tervitas sõnas ja laulus


Thomas Kirves saatis Asta Kaupsi klaveril


Pastor Joosep Tammo kõneles "Jagatud armastusest" Jh 3:16-18 alusel.


Kolmainupüha tuletab meile meelde usutunnistust, mis kõiki kristlasi üle maailma ühendab. Me usume ühte Jumalat kolmes isikus - Isas, Pojas ja Pühas Vaimus. Kui see oleks vaid matemaatiline küsimus, siis eksleksime pimeduses. Tõsi on, et meie arusaam Jumalast on alati piiratud, sest lõplik ei suuda lõpmatut hoomata, küll aga vastupidi, lõpmatu võib end ilmutada lõplikus. Piiratud on ateistide arusaam Jumalast, sest nad tegelevad vaid Jumala ebaisikuliste omadustega. Meile on aga Jumal ilmunud isikulisena - veelgi enam kolmes isikus. Kui on üldse sõnu, mis suudaksid kirjeldamatut kirjeldada, siis on selleks lihtne lause 1. Johannese kirjast: "Jumal on armastus." 1 Jh 4:8 Armastav Jumal ei ela nartsistlikus üksinduses. Ta jagab ennast armastavates suhetes.

Tänane evangeelium ütleb, et usu läbi on meil elu Jumala armastuses - Isa armastuses, kes andis oma Poja ning Poja armastuses, kes andis oma elu meie eest ja seda kõike Püha Vaimu läbi, kes on meile kinkinud uue elu. Nõnda on meidki kutsutud armastust jagavale elule. Meid ümbritseval maailmal on seda raske mõista. Kuigi siin räägitakse palju armastusest, on see enamasti ennastimetlev enesearmastus. Nii pole imestada, et elame maailmas, kus 20% maailma elanikkonnast tarbib 80% maailma toodangust.

Kui saksa filosoof I.Kant väitis, et kolmainsuse õpetus ei anna praktilisele elule midagi, siis ta eksis. Isa, Poja ja Püha Vaimu suhe on M.Lutheri sõnul "armastuse sulatusahi". Kui meid ristiti Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse, siis asetati meid armastavate suhete ruumi, mis kutsub meidki "kolmainsuslikule" elule. Kindlasti pole me veel täiuslikud ja sellepärast me palumegi täna: Püha Vaim, elava Jumala hingus, uuenda mind ja maailma! Jeesus Kristus, elava Jumala Poeg, heida armu meie peale! Kõikvõimas Isa, Taeva ja maa Looja, raja oma riik meie keskel! Kolmainu Jumal, kinnita meie usku armastuses jagatud elu võimalustesse!


Pärast lõpupalvet kõlas Asta Kaupsi soolo ja seejärel lauldi ühiselt "Isa taevas, me austame Sind..."

Meie jumalateenistusest võttis osa ka Hanna Liiva vend oma abikaasaga Rootsi Kuningriigist


Ülistuslauluga astuti jaanikuu kauneimasse nädalasse.

14/06/2011

Toronto Baptisti Koguduse 62. aastapäev

"Ma tahan laulda Issandale oma eluaja..."Ps 104:33


Toronto Baptisti Kogudus tähistas 12. juunil oma 62. aastapäeva. Sellel puhul oli külalisjutlustajaks kutsutud pastor Joosep Tammo koos abikaasa Aimega Vancouveri Ühendatud Eesti Baptisti Kogudusest. Külalised jõudsid kohale 7. juunil. Järgmisel päeval oli Piiblitund, mille korraldas seekord koguduse naisring Asta Kaupsi juhatusel. Palve tähtsusest kõneles Aime Tammo, oma emast rääkis Joosep Tammo. Kaetud oli kohvilaud.

Aime Tammo rääkis palve tähtsusest

Joosep Tammo rääkis oma emast Selma Tammost


Ühiselt lauldi vanu toredaid lauleKoosolek Ehatares


Pärast külastati Eesti Vanadekodu Ehatares, kus pastor Joosep Tammo jagas Jumala Sõna. Ta andis edasi Jeesuse sõnad: "Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja minusse!"


Joosep Tammo Ehatares
Pärast Ehataret külastas Joosep Tammo pastor Jüri Puusaagi. Pärast jalutuskäiku Ontario järve ääres kattis Elle Puusaag külalistele väga maitsva õhtusöögilaua. Vahetati mõtteid eestlaste vaimulikust tööst Torontos ja Vancouveris.Pühapäeva hommikul kogunes kogudus oma armsaks saanud kirikusse. Rõõm oli näha oma vanu tuttavaid. Laulis koor, pastor Jüri Puusaag andis ülevaate 62- aastase koguduse ajaloost. Lapsed ja noored saadeti palves pühapäevakooli ja seejärel jutlustas pastor Joosep Tammo Jh 20: 19-23 põhjal "väikesest" ja suurest nelipühist koguduse elus.Alguspalve
Pastor Jüri Puusag
Koguduse koorPastor Joosep Tammo
Pärast jumalateenistust koguneti alla saali, kus oli kaetud külm laud ja joodi kohvi. Ülevaate koguduse kolmest erinevast generatsioonist andsid Marika ja Paul Vilbiks.
Keskealiste põlvkond laulab oma laulu
Noorteansambel
Koguduse asutajaliikmed
Õhtusöögiks olid külalised kutsutud perekond Vilbiksite juurde
Esmaspäeva õhtul külastasid Aime ja Joosep Tammo ning Viive ja Kalle Medri õde Varje Raidi05/06/2011

Pühapäev, 5. juuni 2011.a.

"Tõesti, Jumala omad on ilmamaa kilbid,

Tema on väga ülendatud."

Ps 47:10

Päikseline pühapäeva hommik paneb vara tõusma. Koos Erich ja May Tõkkega sõidame Vancouveri Broadway Kirikusse, mis on üks suuremaid vabakirikutest. Täna kell 9:00 teenistuses teenis seal Piiblikooli rektor Dr. Dave Demchuk jagades sõna Ps 1.


Broadway Kiriku ülistusansambel


Ühendatud Baptisti Koguduses alustame lauludega "Püha vaikne rahu..." ja "Oh Jeesus, Su palet las alati..." Alguspalve teeb Jaan Lepik. Seejärel laulame "On ääretu arm, milles elan..." Täna, kuu esimesel pühal mäletame ka armast õde Veera Tamme (21.04.1916 - 5.05.2011), kelle sängitasime 16. mail Forest Lawni kalmistule. Ta sai vanaks 95 aastat ja 14 päeva. Kogudus mõtleb oma eespalveis poeg Jaan Tammele perega ja õde Rita Kelderile perega. Mälestuslauluks kõlab "Jumalaga kuni näeme veel..." Tunnistuse annab Erich Tõkke. seejärel lauldakse "Üks tee viib taevasse..." Pärast teateid ja tervitusi laulame ohvrilauluks "Tule, oh Püha Vaim, täna..."

Jaan Lepik teeb alguspalve

Erich Tõkke tunnistab


Pastor Joosep Tammo kõneleb täna suhetest ja Jumala tundmisest Jeesuse ülempreesterliku palve alusel (Jh 17:1-11).


Kristuse Taevaminemispüha ja Nelipüha vaheline pühapäev on täis ootust. See on suhete tugevdamise ja palve aeg. Täna õpime me Jeesuse ülesmpreesterlikust palvest, milline peaks olema meie suhe Jumalaga.

Jeesus ütleb: "Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud." Jh 17:3 Kuidas võiksime Jumalat tunda? Piiblis kasutatakse sõna "tundma" suhete kirjeldamiseks. Kedagi tunda tähendab temaga sügavas suhtes olla. Seda sõna kasutatakse ka abielusuhte kohta.

Jumala tundmaõppimine on üleskutse eluaegseks õppimiseks. Meie elu on Jumala ja kaasinimestega suhete arendamise aeg. Eeskujuks on meile Jeesuse suhe oma Taevase Isaga.

"Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust..." Jumal pole haaratav mõistusega, Tema olemus on mõistetav Pühast Vaimust täidetud südamega. Üksi südamega mõistetakse, mida silm ei näe. Just sellist südame suhet ootab Issand meilt kõigilt nii Isasse kui kaasinimestesse.

"Ja kõik minu oma on sinu oma ja sinu oma on minu oma, ning mina olen kirgastatud nendes," - Milline ühtsus ja üksteise tundmine. Issand kinnitagu meid kasvava Jumala tundmise teel! Me pole sellel teel üksi. Meile on antud julgustaja Püha Vaim, kuid kõndida tuleb sellel teel meil endil.

Jeesus ütles lahkudes: "Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni." Mt 28:20

See teadmine kinnitab meid eriliselt Issanda kannatuste ja surma mälestamisel
. Leib ja vein on Tema ligiolu erilised märgid.

Pärast lõpupalvet kõlab "Võtkem Päästja armastusest laulda..."
Usus kinnitatuna jääme ootama Nelipüha õnnistusi.


02/06/2011

Taevaminemispüha, 2. juuni 2011.a.

"Neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja võeti üles taevasse."

Lk 24:51Nädal algas naisringi viimase koosolekuga sellel hooajal. Ettekande palvest tegi Aime Tammo. Järgnes kohvilaud ja ühispildi tegemine.Naisringi esinaine Erli Lepik avab koosoleku

Kohvilaua eest vastutab Astrid Kirves


Aime Tammo teeb ettekande


Naisringi ühispilt

Teisipäeval külastavad Aime ja Joosep Tammo koos Liidia Nanoga Valve ja Villiam Värtinit.


Villiam ja Valve Värtin


Valve, Liidia ja Aime Jeriko rannas

Kolmapäeval külastasid Aime ja Joosep Tammo Erli Lepiku venda Penti.


Pent, Aime ja Erli kohvilauas

Taevaminemispäev oli vihmane, kuid kokku oli siiski tulnud kaheksateist õde ja venda, et tähistada meie Issanda Taevaminemispüha.Lauldi ühislaule, kuulati pastor Joosep Tammo sõnum, palvetati ning vesteldi lõpuks ühise kohvilaua ääres. Sellega lõppes ka kevadtalvine piiblitundide periood.


Pastor Joosep Tammo tuletas meelde, et Taevaminemispüha on peetud juba alates 4. sajandist. See püha on täis universumi ja õndsusloo avarust. Ida-Kirikus toonitatakse, et Jeesuse Taevaminekuga on nüüdsest inimkond esindatud Jumala Isa paremal käel. Inimsuse rikkumatu ja püha osa on haaratud Kolmainu Jumala saladusse. Kuid teisest küljest jäävad jüngrid maha. Nad peavad Jeesuse vahetust kohalolust lahti laskma. See "lahtilaskmine" annab neile võimaluse kasvada, küpseda ja rakendada õpitut ellu. Neist kasvasid tänu Jeesuse õpetusele ja Püha Vaimu juhtimisele Jeesuse tunnistajad. See ülesanne ulatub üle apostlite meieni. See on õnnestav ja julgustav ülesanne näidata segaduses olevatele inimestele teed igavesse ellu.

Pastor Joosep Tammo jagab Taevaminemispüha mõtteid


Jumalateenistuslik osa lõpeb ühise palve ja lauluga.