30/10/2010

Emeriitpastor Artur Proosi 96. sünnipäev.

Emeriitpastor Artur Proosi 96.sünnipäev

Sünnipäevalaud on valmis

Sünnipäevalaps külalisi ootamas


Alari ja Katrin Allikas Pärnust tervitavad sünnipäevalast

Külaliste vastuvõtt

Isa oma poja Lem'iga

26/10/2010

Vihmase esmaspäeva õhtu
naisringi koosolek

Sügisvärvides vihmane esmaspäev

Õhtul kell 19:00 kogunes 17 naist kiriku alumisse saali. Alguseks lauldi "Ikka ligemale Issand tõmba mind..." Seejärel luges Piiblit ja tegi alguspalve Erna Kirves ning lauldi "Lase mind Jeesus kuulda..." Õde Erli Lepik luges luuletuse ja ütles teateid. Saadeti tervitused Hanna Liivale, kes oli haigeks jäänud. Anne Lepik tuletas meelde möödunud kuu sünnipäevalapsi. Neile lauldi "Issand kanna oma last..." Järgnes rikkalik kohvilaud. Sünnipäevatort oli Johanna-Vilhelmine Lepikult, kes sai möödunud kuul 97 aastaseks.

Pärast kohvilauda rääkis pastor Joosep Tammo Rebeka tähendusest Piibli patriarhide naiste hulgas. Rebeka (hbr. RIVKAH - köitev, suhteid loov; araabia Rifkah) oli aramealase Bethueli tütar ja Labani õde, kelle Aabrahami ustav sulane Elieser, kes pidi isanda pojale Iisakile otsima naise, leidis Naahori linna värava juurest kaevult. Kihlakingiks sai ta Elieserilt kuldse ninarõnga ja kaks kuldset käevõru. Täis ootust järgneb ta Elieserile tundmatusse. Just selle poolest sarnaneb ta usuisa Aabrahamile ja kujuneb hiljem kristlikule koguduselegi usu ja sõnakuulelikkuse võrdpildiks. Ta on Jumala tõotuste naispoolne kandja. Ta on külalislahke, abivalmis, töökas, visa ja heasüdamlik. Peale ilu iseloomustab teda ka tarkus, mis hiljem, kui ta tahab Jumala tõotuste täitumisele oma lemmikpoja Jakobi elus inimlikult kaasa aidata, võtab isegi kavaluse jooned. Inimlik kavalus toob Rebeka ja Jakobi ellu raskusi, mis hiljem siiski Jumala abiga lahenevad. Rebeka on maetud Machpela hauakoopasse Hebronis. Tema mälestuspäeva peetakse 30. augustil.

Pärast ülevaadet Rebeka elust ja tähendusest, palutakse pastor Joosep Tammol rääkida ka oma ema elust, mida ta ka teeb.
Õhtu lõpeb palve ja ühislauluga.

Pastor Joosep Tammo teeb ülevaate Rebeka elustVäljas on pime ja vihmane, kui asutakse koduteele. Pikad maad ja suur linn ei suuda kuidagi lahutada neid, kes ühises usus tõotatud maa teed kõnnivad.


25/10/2010

Variser ja tölner


24. oktoobri jumalateenistus
Variser ja tölner

"Ma otsisin Issandat ja Tema vastas mulle
ning tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest. Ps 34:5

Jumalateenistuse alguses kõlavad laulud: "Kogu hing laulab vaid Sulle..." ja "Armastuse imevägi..." Seejärel loeb Jumalasõna ja teeb alguspalve Tiiu Jääger.

Tiiu Jääger

Pärast ühislaulu: "Oh kui helde on me Jeesus..." jagab sõna Erich Tõkke ning lauldakse "Ligemale ikka, Issand tõmba mind..."

Erich Tõkke

Pärast teateid võetakse kokku ohver ja lauldakse: "Jeesusele tahan tuua..." ning "Kaugel olin oma Päästjast..." Seejärel jutlustab pastor Joosep Tammo palveelu probleemidest variseri ja tölneri näitel. Lk 18:9-14

Pastor Joosep Tammo

Kõik me soovime olla õiged ja tublid kristlased, kelle palveelu on püsiv ja kelle sõnad ning teod langevad kokku. Kuid Jeesus ütleb meile tähendamissõnas tölnerist ja variserist, et isegi intensiivses palve- ja vaimuelus varitseb ohte, mis takistavad sügavat suhet Jumalaga.
Sõna "variser" on tänaseks muutunud silmakirjalikkuse sünonüümiks. Ometi oli just variseride liikumine Jeesuse ajal rahvuslik vagadusliikumine, mis ammutas oma jõu Pühakirjast ja rahva traditsioonidest. Kuid nagu elus ikka, kus valgust, seal varje. Meie tugevus võib aja jooksul kujuneda meie suurimaks nõrkuseks.
Variseri nõrkus lõi välja palveelus. Tänades Jumalat kõige hea ja positiivse eest, vaatab ta korraga üle õla ja lisab veel ühe tänupalve: "Ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed: röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner." Tänupalve, mille keskmes seisab Mina ja mis lõpeb võrdlemisega, on algusest peale hukatuslik.
Tölneri elus pole midagi, mille eest tänada. Ta tunneb seda ka ise öeldes: "Issand ole mulle patusele armuline!" Jeesus ütleb: "Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult..."
Sõbrad, see, mis meid ülendab, ei ole meie enesehinnang. Jeesus ütleb meile, et sügavalt vaimulik ja õnnistatud elu algab realistlikust enesehinnangust, mille aluseks on Jumal ja Tema arm.

Pärast lõpupalvet lauldi ühiselt: "Ma tänan Sind Jeesus Su tõotuste eest..."


22/10/2010

Esimene lumi

Varajane esimene lumi ja Haraka instituut tervitavad pastor Joosepit ja proua Aimet, kes läinud Vancouveri misjonipõldudele!


18/10/2010

Püsiva palve jõud

17. oktoobri jumalateenistus

"Kiidetud olgu Issand, sest ta on kuulnud mu anumise häält! Issand on mu tugevus ja mu kilp, tema peale lootis mu süda ja ma sain abi!" Ps 28:6-7Jumalateenistus algas lauludega: "Palveta puhkeval koidul..." ja "Kiida nüüd Issandat minu süda..." Alguspalve tegi Jaan Lepik. Seejärel lauldi: "Armsaim paik mul, Jeesus Sinu juures..."
Erli Lepik luges kaks palveteemalist luuletust ning Mairi Meiusi tõi kogudusele tervitusi Coloradost. Seejärel lauldi ühiselt: "Kui õnnis ma Jeesuses olen...", "Vii mind kõrge kalju peale..." ja "Issand, oh õpeta paluma mind..."

Pastor Joosep Tammo kõneles Luuka 18:1-8 alusel püsiva palve jõust.
On olukordi, kus meil on tunne, et Jumal ei kuule meie palveid. Just seda tundsid kristlased esimeste suurte tagakiusamiste ajal, mil evangelist Luukas oma evangeeliumi kirjutas. Nüüd ta tuletab oma kannatavatele usukaaslastele meelde Jeesuse sõnu lesknaisest ja ülekohtusest kohtunikust.

Kuigi see kohtunik "ei kartnud Jumalat ega häbenenud inimesi", tuli ta lesknaise tungiva pealekäimise peale talle siiski vastu. Jeesus ütleb: "Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma valituile, kes Tema poole kisendavad päevad ja ööd, ja kas ta peaks viivitama neid aidates? Ma ütlen teile: küll Ta muretseb neile kähku õigluse!"
Kindlasti on meie elus palvekuulmisi, mis saabusid kähku ja on palveid, mis ootavad veel vastuseid. Keegi on öelnud: "Jumal proovib meie usku, et meie saame Tema ustavust proovida."
Püsiv palve kujundab meie usaldust Jumala vastu. See näitab, et me arvestame igal aal ja kõikjal Jumalaga. Palve läbi tuleb Jumal meie ellu.
Püsiv palve ei suru Jumalale oma tahtmist peale. Ta otsib Jumala õigust, Tema tahet.
Püsiv palvetaja ei mõtle ainult iseendale, vaid ka kaasinimestele ja ühiskonna vajadustele tervikuna.
Püsiv palve muudab meie iseloomu ja olemust ning kasvatab meid inimeste ja kristlastena. Me muutume osavõtlikeks, meie suhted kaasinimestega süvenevad ja rikastuvad. Julgustatuna tollest lesknaisest palvetagem ikka püsivalt ja usus!


Jumalateenistuse lõpuks kõlas ühislaul: "Julge ma Päästja hõlmas..."

Järgnes koguduse üldkoosolek.

14/10/2010

Koguduse piiblitund

Algasid sügistalvised piiblitunnid

Jaakob ja Eesav - võitlus õnnistuste nimel

Neljapäeval, 14. oktoobril algasid taas sügis-talvised piiblitunnid. Kiriku alumisse saali oli kogunenud 11 venda ja õde. Lauldi vanast lauluraamtust armsaid vaimulikke laule. Klaveril saatis Erli Lepik. Pastor Joosep Tammo rääkis patriarhide tähtsusest ja kohast Iisraeli usuelu ja ajaloo kujunemise seisukohalt. Seejärel peatuti Jaakobi ja Eesavi isa Iisaki elu sündmuste juures 1 Ms raamatu 26 peatüki valguses.

Pastor Joosep Tammo piiblit seletamas

Koguduse vennad võtavad ühislaulu tugevalt üles

Õed ei jää laulus maha

Sõrvelased Alice ja Valdur Nõmme kutsusid Kirveste ja Tammode pere lõunale

Vanad sõbrad Herbert Kirves ja Valdur Nõmme

11/10/2010

Lõikustänupüha -Thanksgiving

Lõikustänupüha
10.oktoobril 2010.a.

"Kui sa sööd ja su kõht saab täis, siis kiida Issandat, oma Jumalat,
hea maa pärast, mille ta sulle andis!" 5 Ms 8:10

Suur püha toob kaasa ühiste ettevalmistuste rõõmu.

Õed toovad omal initsiatiivil igaüks midagi lõikustänupüha lauale

Hanna Liiva ehib õunte ja pähklitega aknalauad

Ühiselt kujundatakse sügisandide värvikas kompositsioon

Igaühel on midagi, mille üle rõõmu tunda.

Samal ajal hakkab all koguduse koor Thomas Kirve juhtimisel harjutama.

Lõikustänupüha laud on vahepeal valmis saanud

Altaril süüdatakse piduliku päeva puhul küünlad

Koor tuleb pidulikult oreli saatel sisse


Seejärel lauldakse alguslaul: "Suur Jumal, kui ma näen, mis oled teinud..." Pühakirja loeb ja alguspalvesse juhib Andres Kirves. Seejärel laulab koor ja Johannes Eenjärv loeb sügisluuletuse. Taas kuuleme koorilaulu.


Erich Tõkke tunnistamas
Täna tunnistab Erich Tõkke, kes möödunud nädalal sai 85. aastaseks. Ta julgustab kogudust lakkamatult tänama kõige hea eest, mis oleme saanud. Seejärel annab pastor Joosep Tammo talle sünnipäeva puhul üle koguduse lillekorvi ning kaardi. Samuti saab sünnipäevakaardi koguduse kõige vanem liige Johanna-Vilhelmine Lepik, kes sai möödunud nädalal 97 aastaseks. Nüüd lauldakse ühiselt sünnipäevalastele "Issand kanna oma last..." Ohvrilauluks lauldakse täna: "Tänu Issand, tänu Sulle..." ning seejärel kõlab: "See on mu soov ja igapäev mu palve..."

Pastor Joosep Tammo kõneleb täna viljatust viigipuust ja Jeesusest Kristusest kui viinapuust,
kelle külge jäädes me võime vilja kanda.

Lõikusandidega kaetud laud kõneleb meile Loojast, kes meie käed on täitnud rikkalike andidega.
Ometi imetledes neid kauneid vilju võime ise osutuda viljatuks nagu viljatu viigipuu. Miks?
Sest me pole mõistnud saamise ja jagamise saladust. Me pole mõistnud, et oleme vaid osa Jumala loomingu
suurest ringlusest, mis annab meie elule väärikuse, mõtte ja rahuolu.
Arutu põllumees mõtles vaid iseendale. Ta oli materialist, kelle usk väljendus vaid materiaalses kindlustatuses
ja elujanus. Ta ütles enesele: "Hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks, puhka, söö, joo ja ole rõõmus!"
See on viljatu viigipuu mõtteviis. Jeesus aga ütleb, et meie elul on ka teisi dimensioone.
"Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja,
sest minust lahus ei suuda te midagi teha."
Tema õpetus ja eeskuju kutsub meid täna tänuga looduse ja elu ande vastu võtma. Kuid samas ta hoiatab:
suurt saaki ei saa ainult salve panna, vaid seda tuleb ka jagada.
Ja pealegi on asju, mida ei saa ühegi vääringu eest osta: pattude andestus ja lepitus Jumalaga, armastus,
rõõm ja hingerahu saadavad vaid neid, kes on rikkad Jeesuses Kristuses.
Sellepärast öelgem koos Psalmistiga: "Sinu tunnistuste teedel ma rõõmutsen enam kui kogu rikkusest." Ps 119:14

Lõpuks lauldi ühiselt: "Olen rõõmus, et Jeesust võin teenida ma..."

Täna tehti ka koguduse juhatuse ühispilt.
Keskel esimeses reas pastor Joosep Tammo ja emeriitpastor Artur Proos


Lõunaks olid mitmed kutsutud koguduse juhatuse esimehe Peter Lepiku kodusse.

Pastor Artur Proos Peter Lepiku aias vestlemas.

Anne Lepik vastvalminud kalkuniga.

Koguduse kõige vanem Liige Johanna-Vilhelmine Lepik /esiplaanil/ koos Erna Truuga

Varsti valitses tõeline lõikustänupüha meeleolu

Pastor Artur Proos koos Aime Tammoga koduteel