29/11/2010

I Advendi jumalateenistus

I Advent

"Sina oled mu ootus, Issand Jumal!" Ps 71:5

I Advendi puhul laulab koguduse koor

Advent- ehk ootusaeg jaguneb suureks ja väikeseks advendiks. Kaks viimast pühapäeva enne jõule kõnelevad väikesest advendist - Jeesuse Kristuse sünniootusest. Kaks esimest pühapäeva kõnelevad aga suurest advendist - Jeesuse Kristuse taastulekust aus ja väes. Täna mõtleme sellele suurele ootusele.

Kogudus laulab alguseks "Kogu ilma õnnistus..." ja "Väike küünal sära..." Alguspalve teeb Herbert Kirves. Seejärel laulab koguduse koor ja tunnistab Erich Tõkke. Ta räägib Vana Testamendi prohvetite suurest ootusest ja selle ootuse täitumisest Jeesuses Kristuses ning selle praktilisest mõjust. Seejärel kuuleme taas koorilaulu. Pärast teateid paneb kogudus kokku ohvrianni Jumalariigi töö kasuks ning laulab "Vaata, varjud ju venivad pikaks..." ning "Me tundi ei tea..."

Herbert Kirves teeb alguspalve

Laulab koguduse koor

Adventsõnumi ütleb Erich Tõkke

Pastor Joosep Tammo jutlustab Mt 24:37-44 alusel suurest advendist, mis muudab juba praegu meie elu.

Adventaeg ütleb, et maailm ei ela lõputus kordumiste tsüklis, vaid aeg lõpeb ära ja oodata on Inimese Poja taastulekut aus ja väes. Neile, kes ei tunne halastavat ja armastavat Jumalat, on see halb sõnum. - "Siis halavad kõik maa suguvõsad", kuid teie "kui te näete kõike seda, tundke ära, et tema on lähedal." See sõna kutsub meid meeleparandusele.
Jeesus ütleb: "Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!" Mk 1:15 Apostel Paulus kirjutab roomlastele: "Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem siis maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega! Elagem kombekalt nagu päeva ajal... rõivastuge Issanda Jeesuse Kristusega..." Ro 13:12-14
Kõigepealt tuli Jumal Jeesuses Kristuses väikese lapsena Petlemma laudas inimeste maailma. Kuid aegade lõpul tuleb Ta maailma Looja ja Kohtumõistjana. Neile, kelle patud on andeks antud - on see rõõmu allikas. Johannes võis sellele päevale mõeldes Ilmutuse raamatus kirjutada: "Vaim ja mõrsja ütlevad: "Tule!" ja see, kes kuuleb, öelgu: "Tule!"" Ilm 22:17
Meie, kel selliseid võimsaid ilmutusi pole, palume koos kõigi kristlastega: "Sinu riik tulgu! Sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maapeal!" Nõnda valmistume me rõõmsaks kohtumiseks oma Issandaga.


Lõpulauluks laulab kogudus "Nüüd paistab meile kaunisti..." ja võtab vastu õnnistuse.


Nii nagu teised süütab ka Erli Lepik oma kodus esimese advendiküünla.

22/11/2010

21. novembri jumalateenistus 2010.a.


Surnutemälestuspüha
Jeesus Kristus on kuningate Kuningas!

"Sina viid inimese jälle põrmu ja ütled: "Tulge tagasi inimlapsed!" Ps 90:3

Jumalateenistuse alguseks lauldi: "Oh tulge vennad õed..." ja "See võib taeva armsaks teha..." Algusplavele juhtis Jumala Sõna lugedes Erna Kirves. Seejärel lauldi "Mina tunnen maad, kus Jumal on..." ning Erli Lepik luges luuletuse inimelu kaduvusest. Pärast ühislaulu "Ma tunnen õnnist rahumaad..." mälestas pastor Joosep Tammo lahkunuid, palvetati ning lauldi mälestus "Murepilvest läbi..." Seekordne koguduse ohver läks Jael Puusagi töö toetamiseks Bosnia-Hertsegoviinas. Ühiselt lauldi "Veel üks üürike aeg..." ja "Hing rutta taeva poole...."

Erna Kirves teeb alguspalve

Erli Lepik loeb luuletuse

Pastor Joosep Tammo jutlustab täna Jeesusest Kristusest kui kuningate Kuningast (Lk 23:35-43) :

Kirikuaasta ring on taas täis saanud. Oleme viibinud lähedaste kalmudel. Mõni lein on värske, teine armistunud. Tahtmatult tõuseb küsimusi ka meie endi elu kaduvusega. Vancouveri Forest Lawn'i Eesti kalmistu keskele on püstitatud suur rist. See rist viib meie mõtted Kolgatale, kus Õnnistegija Jeesus Kristus suri. See rist aitab leida olulisi vastuseid igaviku küsimustele.
Jeesus, meie Päästja on löödud kahe röövli vahele risti. Just sellisena seisab Ta rist kõigi surelike ristide kohal. Meie sureme, sest oleme sündinud patulanguse järgsesse maailma. Tema sureb, et meid patust lunastada ja kinkida igavene elu. Paulus ütleb roomlastele: "Kõik inimesed on pattu teinud ja Jumala aust ilma." Kuid "Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas." Ro 6:23
Jeesuse ristil on silt: "Juutide kuningas!" Selles on süüdistus ja pilge, kuid selles on ka prohvetlik sõnum. Üks surijatest pilkab: "Eks sa ole Messias? Päästa siis iseennast ja meid!" ja teine ohkab: "Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki!" Neile, kes elus ja surmatunnil nõnda on ohanud, vastab Issand: "Tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis." Meie Õnnistegija ütleb oma vastaste ja poolehoidjate silme all viimase sõna. - Ta on keset pattu ja selle tagajärgi, keset haigusi ja surma kuningate Kuningas - meie kõigi Päästja. Ta on meid teinud "kõlblikuks osa saama pühade pärandist valguse riigis." Kl 1:12
Ta on Hea Karjane ka kaduvuse ja surmaga silmitsi seistes. Öelgem siis koos kuningas Taavetiga: "Kui ma kõnniksin ka surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga." Ps 23:14

Lõpulauluks kõlab "Kuningas, Kristus on kuningas..."


Eilne sünnipäevalaps Hugo Liiva oma abikaasa Hannaga.

Hiiumaa mees Hugo Liiva sai 89 aastat vanaks

Suurimaks sünnipäevakingiks oli keevitaja kiiver,
sest talu tahab pidada ja masinad korras hoida.

15/11/2010

14. novembri jumalateenistus

Vaadake, et teid ei eksitataks!
Hoiatus liigse optimismi ja pessimismi eest.

"Kohisegu meri ja mis seda täidab, maailm ja kõik, kes seal elavad... Sest ta tuleb kohut mõistma ilmamaale õiguses ja rahvaile õigluses." Ps 98:7.9

Anne Lepik loeb Jumala Sõna ja teeb alguspalve

Jumalateenistus algab lauludega "Jumal, Sind me kummardame..." ja "Julge ma Päästja hõlmas..." Seejärel loeb Jumala Sõna ja teeb alguspalve Anne Lepik. Siis lauldakse ühiselt "Kõik Issanda teed on õiged ja head..." Sõna jagab Villi Vink. Ta tuletab Mt 6:9 alusel meelde, et me ei koguks endale aardeid ehk väärtesemeid maa peal. Nüüd lauldakse ühiselt "Nüüd valva sa ja võta jõudu palves..."
Villi Vink kõneleb maistest ja taevastest väärtustest

Pastor Joosep Tammo

Ohvrilauluks lauldakse "Pea tuleb see suur ja auline päev..." ning seejärel "Mina usun maailma Loojat..." Seejärel jagab pastor Joosep Tammo sõna Lk 21:5-19 alusel.

Elame heitlikus, suurte vaimustuste ja suurte pettumuste ajas. Jeesus manitseb meid täna kainusele ja valvsusele: "Vaadake, et teid ei eksitataks!"
Viimased aastakümned on toonud inimkonnale kasvavaid lootusi. Nende aluseks on olnud süvenev õiglustunne, ülemaailmne haridustaseme kasv ja keskkonna säästlikud tehnoloogiad. Jeesus ütleb uue ajastu saavutuste imetlejatele: "Päevad tulevad, mil sellest kõigest, mida te näete, ei jäeta kivi kivi peale, mida maha ei kistaks!"
Kuid lootusetus ja maailmalõpu meeleoludki on kasvanud. Maad on võtmas hirm maailmamajanduse kokkuvarisemise, kliimakatastroofide, epideemiate ja kultuuride kokkupõrke ees. Jeesus ütleb: "Aga kui te kuulete sõdadest ja rahutustest, siis ärge kartke..."
Jeesuse järgijatena ei tohiks me end lasta eksitada ei optimistlikest unelmatest ega pessimistlikest prognoosidest. Jeesus esitab väga realistliku maailmanägemuse. Ta ütleb, et katsumused tulevad nii väljast- kui seestpoolt, nii ühiskonnast kui pereringist. Aga ta lisab: "Ent juuksekarvagi ei saa hukka teie peast." Ta kinnitab: "Ärge kartke!" - "Mina ise annan teile suu ja tarkuse." - "Oma vastupidavusega kannatustes te pärite oma hinge." Peaasi: "Vaadake, et teid ei eksitataks!"
Jeesuse sõnum annab meile rahu, mida maailm ei suuda anda ega võtta. Sellepärast me soovime üksteisele koos apostel Paulusega: "Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!" Ro 15:3

Pärast lõpupalvet lauldakse "Vaata, varjud ju venivad pikaks..."


Kuna jõuluaeg läheneb, siis jääb kogudus veel hetkeks kokku, et otsustada jõulujumalateenistuste kava.
Ühiselt otsustakse, et IV advendil laulab segakoor, üldisele jumalateenistusele järgneb all saalis kohvilaud ja jõululaulude laulmine.
24. detsembril kell 16:00 toimub Püha Jõuluõhtu jumalateenistus
26. detsembril kell 11:00 II Jõulupüha teenistus.
2. jaanuaril kell 11:00 Uus-aasta esimene jumalateenistus.
6. jaanuaril kell 11:00 Kolmekuningapäeva palvetund.

Juhatuse esimees Peter Lepik räägib koguduse jõulu- ja aastavahetuse jumalateenistustest.


08/11/2010

7. novembri jumalateenistus


Muutumine siin- ja sealpoolsuses

"Mina saan näha Su palet õiguses,
saan täis su palge paistusest, kui ma ärkan." Ps 17:15

2. novembril tähistas suur osa kristlikust maailmast hingedepäeva ja mõtles igavikule. Järgmise nädala neljapäeval mõtleb Kanada ja Inglismaa kõigis sõdades langenutele. Meie oma luterlikus traditsioonis tähistame surnute mälestuspüha kirikuaasta viimasel pühal, 21. novembril. Ometi sügis oma meeleoludega on meiegi mõtteid suunamas igavikule.

Alguslauludeks laulab kogudus "Püha vaikne rahu heljub üle maa..." ja "Me vägev hingearst on siin..." Täna saadab orelil Erli Lepik. Alguspalve teeb Andres Kirves. Seejärel lauldakse ühiselt "Jeesus alati mind kannab..." Tunnistuse kristliku usu ja teaduse suhetest annab Uppsala Ülikooli meditsiiiniteaduste doktor Lemm Proos. Ta rõhutab, et evangeeliumide sõnumid tervenemistest on väga sarnased teadusuuringute tulemuste kirjeldustele. Seejärel lauldakse ühiselt "Su nimi on hädas mu abi..."

Erli Lepik saadab orelil

Andres Kirves loeb Jumala Sõna ja teeb alguspalve

Dr. Lemm Proos tunnistab

Pärast teateid ja tervitusi pannakse kokku ohver Jumalariigi töö kasuks ning lauldakse "Ma tean, mu isal üleval..." ning "Kui kiidaks Sind ka tuhat keelt..." Seejärel jutlustab Lk 20: 27-38 põhjal pastor Joosep Tammo.
Sügisene loodus kõneleb kaduvusest ja tuletab meelde, et kirikuaasta on lõppemas. Tahtmatult küsime: mis on saanud lahkunutest, mis saab meist, kui me nendega kohtume? Kas sealpoolsus on siinse elu peegelpilt või midagi muud?
Saduserid, kes ei uskunud surnute ülestõusmist, püüdsid nende küsimustega Jeesust proovile panna. Kui ühel naisel on olnud mitu meest, kellele ta kuulub siis igavikus? Jeesus vastab: "Aga kes on väärt saama tolle ajastu osaliseks ja surnuist üles tõusma, need ei võta naist ega lähe mehele, sest nad ei saa enam surra, nad on inglite sarnased ja on Jumala pojad, olles ülestõusmise pojad." (Lk 20:35-36)
Meie elus toimub pärast lähedaste surma muutusi, sest elu läheb edasi. Kultuuriloolises perspektiivis on muutused olnud isegi nii suured, et meie arusaam armastusabielustki ei vasta Jeesuse aegsele abielu õnne ja tähenduse mõistele. Naise õnn seisnes tol ajal eelkõige kuulumises perekonda, kellele oli sünnitatud arvukalt lapsi. Laste arvuga kasvas lugupidamine ja tunnustus. Tänapäeval seisneb abieluõnn eelkõige selles, kas oleme leidnud inimese, kes meid armastab ja keda meie armastame. Meie jaoks on individuaalsus ja eneseteostus tähtsamad kui sotsiaalsed suhted. Õnnetuid ja õnnelikke oli nii tol ajal kui tänapäeval.
Kuid nendest muutustest on tähtsam asjaolu, et muutused toimuvad ka igavikus. Inimene, kes sureb, ei jää selleks, kes ta siin oli, ta muudetakse "inglite sarnaseks". - Ta on nüüd Jumala tütar ja poeg. Meie kuuluvus, armastus, sõprus ja rõõmud omandavad Jumala vahetus läheduses uue mõtte ja tähenduse.
Ometi ei muutu ükski sealpoolsuses inglite sarnaseks iseenesest, vaid selletõttu, et ta leiti väärt olevat tolle ajastu osaliseks saama ja surnuist üles tõusma. See on Jumala arm ja armastus, mis annab meile selle väärtuse. Selle armastuse märgiks jagab Jeesus meile täna iseennast kui elu leiba ja igavese rõõmu karikat. Sellele Jeesuses Kristuses ilmunud armule lootes me "usume pühade osadust, pattude andekssandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu." Selle usu valguses muutuvad leinateated uue elu sõnumiteks. Selles usus me ütleme lähedastest lahkudes: "Jälle nägemiseni!"
Jutlusele järgneb Issanda surma mäletamine ning lõpuks lauldakse ühiselt "Veel üks üürike aeg, siis ma lähen..."

"See karikas on uus leping minu veres, mis teie pattude eest valatakse..."

"Veel üks üürike aeg, siis ma lähen Isa kotta, kus kõike on küll..."

Tänane sünnipäevalaps Viive Vink oma abikaasa Villi Vink'iga
Sünnipäevalaps Viive Vink pere keskel pakke avamas.

01/11/2010

31. oktoobri jumalateenistus

Usupuhastuspüha
31. oktoober Vancouveri Eesti Ühendatud Baptistikoguduses

Oma isal ja kogudusel on külas Lem Proos

Täna on külaliste päev - emeriitpastor Artur Proosi on tulnud tervitama külalised Toronto Baptistikogudusest Asta Kaups ja Marika ning Paul Vilbiks.

Jumalateenistus algab lauludega "Ma laulan suust ja südamest..." ja "Sind lauluga kiidame..." Alguspalvesse juhib Johannes Eenjärv, lugedes Jumala sõna usust. Seejärel laulavad külalised Torontost Asta Kaups ja M.Vilbiks dueti ning Toronto koguduse nimel tervitab Paul Vilbiks. Järgneb M.Vilbiksi soolo ning Lem Proosi tervitus. Nüüd lauldaksegi kogudusega pastor Artur Proosile, aga ka Andres Kirvesele, kes tähistab järgmisel nädalal oma sünnipäeva, laul "Jeesus alati mind kannab..." Pastor J.Tammo peab tänupalve.

Johannes Eenjärv teeb alguspalve

Asta Kaups ja Marika Vilbiks tervitavad duetiga

Paul Vilbiks tervitab Toronto koguduse nimel

Marika Vilbiks laulab soolo

Pärast teateid ja ohvrilaulu "Mu Jeesus elab veel..." ning M.Vilbiksi soolot jutlustab pastor J.Tammo Jeesuse ja Sakkeuse kohtumisest.

Apostel Paulus ütleb, et "kõik inimesed on pattu teinud ja Jumala aust ilma". Kindlasti võiks tolliametnik Sakkeus kirjeldada oma elu pika paturegistriga ja öelda: "Oh Jumal, ole mulle patusele armuline!" Sest ühel hetkel oma elus oli tast saanud "mammona" teener. Ta elu ei hoidnud koos enam Jumala tõostused, vaid raha. Ta oli kaotanud osaduse Jumala ja kaasinimestega. Ometi pole ta süda rahul. Ta otsib midagi enamat, mis võiks ta elu muuta. Aga kas on võimalik, et täiskasvanud inimene, kes elab hästi ja kindlustatult saaks veel oma elu muuta? Kas on võimalik, et "kaamel pääseb läbi nõelasilma"?
Tänane evangeelium jutustaski sellest, et mis inimesele on võimatu, on Jumalale võimalik. Jeesus näeb selle mehe igatsust, peatub viigipuu all, mille otsa ta on roninud ja ütleb: "Sakkeus, tule kiiresti maha, sest täna pean ma jääma sinu kotta!" Ta ei tee etteheiteid. Ta ei esita ebameeldivaid küsimusi. Ta ei lükka seda kohtumist tulevikku.
Sakkeus tuleb rõõmuga puu otsast maha, võtab Jeesuse oma kodus ja südames vastu ja äkki ta tunnebki, et on seni valesti elanud. Ta otsustab tehtud ülekohtu heastada ja alustada uut, elurõõmsat ja kaastundlikku elu. Nõnda läkski "kaamel läbi nõelasilma".
Sõbrad, elu tühisusest pääsemiseks pole palju vaja. On lihtsalt vaja, et inimene, kes otsib Jumalat ja Jumala Poeg, kes on tulnud kadunuid otsima, kohtuksid. Soovin meile kõigile elumuutvaid kohtumisi!

Pärast lõpupalvet kõlab Asta Kaupsi ja Marika Vilbiksi duett ning lauldakse ühiselt lõpulauluks "Ei tea, miks Jumala armastus ka ilmus minule?..."
Rõõmsal meelel astutakse päikselisse sügispäeva.

Õhtu külalistega perekond Lepikute kodus

Perenaine Anne Lepik on katnud maistva ja kauni laua

Toredat õhtut jääb meenutama ühispilt

Ukse juures "põlevat" kõrvitsat nähes tuleb meelde, et täna on ju Halloween ja
homme kõigi pühakute mälestuspäev.