30/08/2010

Oma koht

Viimane augustikuu pühapäev

Kogudus alustab lauludega: "Tahan alata Sinuga Jeesus..." ja "Suur on Su ustavus..."

Herbert Kirves avab jumalateenistuse Jumala sõna ja palvega.
Seejärel laulame "Oh kui helde on me Jeesus..."

Thomas Kirves räägib oma reisist Lõuna-Prantsusmaale ja Itaaliasse.
Mõtlema pani Itaalia perede kokkuhoidmine ja Nizza sadamas nähtud luksusjahid.
Kontrast rikkuse ja vaesuse vahel selles maailmas on tohutu.

Laulame "Olen rõõmus, et Jeesust võin teenida ma..." ja "On ääretu arm, milles elan..."

Pastor Joosep Tammo jutluse aluseks on Lk 14:7-14

Kõik me otsime selles elus ja igavikuski oma kohta. Laps otsib vanemate lähedalolu, nooruk sõprade tunnustust, töömehe eas otsime paremat töökohta ja vanaduses teenitud puhkust. Kaasaegse maailma meelsus jätab neile otsingutele oma jälje. Sest selles maailmas leiavad oma koha parimad, kiireimad, ilusamad, rikkamad, edukamad ja lugupeetumad. Just sellises maailmas elas ka variseride ülem, kelle lauas Jeesus istus. Mitte kõik ei mahu sellise maailma peolauda.
Mure oma koha pärast kandub ka igavikku. Jeesus aga ütleb, et me ei pea muretsema - Jumalariigi lauas on kõigil oma koht. Me ei pea selle koha pärast võitlema. Jumal ise oma helduses ja halastuses juhatab meile selle koha kätte. - "Kui aga Jumala, meie Päästja heldus ja inimesearmastus ilmus, siis ta päästis meid - mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu." Tt 3:4-5
Jumala jaoks on iga inimene tähtis ja ta pakub oma riigis kohta ka neile, kes seda siinses elus pole leidnud. Jumalalastena ei saa meie hoiak oma kaasinimeste suhtes olla teistsugune. Sellepärast Jeesus ütleb: "Kui sa teed lõuna- või õhtusöömaaja, ... siis kutsu vaeseid, küürakaid, jalutuid, pimedaid, siis oled sa õnnis..."
Ema Teresa, kelle sünni 100. aastapäeva me 26. augustil tähistasime, näitas selle sõna tähendust kaasajale. Ta leidis oma elus koha kõige nõrgematele ja viletsamatele, ning Jumal asetas ta meile kõigile nähtavale kohale. Leidkem meiegi oma koht siin ja igavikus Jumalat usaldades ja kaasinimesi teenides.

Lõpuks kõlas laul: "Oh usu, et Jumal täiesti on truu..."

Pärast jumalateenistust kohtus Lepikute suguvõsa Anne ja Peter Lepiku kodus.

Pereisa Peter lõunat valmistamas

Pereema Anne magustoitu serveerimas

Rõõmsad külalised

Peretütar Andrea ja perepoeg Karl

Noorem põlvkond sugulasi mänguhoos

Vanemad vestlusringis

Kõik , nii kauged kui lähedased Lepikud üheskoos. Nende hulgas ka pastor Joosep ja tema abikaasa Aime Tammo. Perekoer Chester juba teab, kuidas grupipildil poseerida.

24/08/2010

Kahe tähtpäeva vahel

"Meie abi on Issanda nimes, kes on teinud taeva ja maa..." Ps 124,8

Villi Vink ja Joosep Tammo tänupalves Eesti taasiseseisvumise eest
22. augustil kogunes Vancouveri Eesti Ühendatud Baptistikogudus, et mõelda tänuga Eesti taasiseseisvumisele ja meenutada samas ka Molotov Ribbentropi paktiga kaasnenud kannatusi Euroopa rahvastele. Kanadas oli nn Musta lindi päev 23. august sellel aastal esimest korda kuulutatud ametlikult riiklikuks mälestuspäevaks.
Kogudus laulis alguslauluks: "Võta nüüd Issandat, vägevat Jumalat kiita..." Seejärel luges algussõna ja meenutas Eesti taasiseseisvumist vend Erich Tõkke. Seejärel lauldi ühiselt "Su nimi on hädas mu abi..." ,millele järgnes pastor J.Tammo mõtisklus eesti rahva saatusest ja Jumala armust, mille läbi meile on kingitud vabadus. Vend Villi Vink tegi tänupalve, mille järel lauldi ühiselt "Hoia, Jumal Eestit..."

Pastor Tammo luges jutluse aluseks loo kitsast uksest: Lk 13:22-30. Pilt taevariigi kitsast uksest on meile rõõmusõnum ja samas ka manitsus. Siin on uks, mis põhimõtteliselt on kõigile avatud. "Inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub lauda Jumala riigis." Jumal kutsub kõiki ja tulijaid on palju. Aga miks see uks kitsas on? Kui uks oleks lai, siis pääseksid sisse nii head kui kurjad, nii ohvrid ja mõrtsukad, nii usklikud kui ateistid. See sobiks multikulturaalsele ühiskonnale, kuid mitte Jumalale ja meie õiglustundele.
Uks on pilt meie vabadusest minna sisse või jääda välja. Vabadus teostub alati konkreetsetes otsustes. 19 aastat tagasi ei saanud me korraga valida vabadust ja Nõukogude Liitu jäämist. Me valisime vabaduse. Kui ma valin Jumala riigi, siis ei ole see kitsarinnalisus, vaid minu profiil ja selge liin. Ometi ei ole selle ukse võti minu headus ja teod, vaid Jumala arm. Samas armus, mis pani mind otsustama kitsa ukse kasuks, võin ma ka seda kitsast teed käia. See on Jeesuse Kristuse eeskuju, tema halastuse ja armastuse tee. Issand kinnitagu meid sellel teel.

Lõpuks lauldi ühiselt: "Sa rändur, ära karda siin kitsal eluteel..."

16/08/2010

Rukkimaarjapäev Kembi talus


Rukkimaarjapäeval tähistavad traditsioonilised kirikud Jeesuse Kristuse ema Maarja uinumispüha. Rahvasõna ütleb, et selleks päevaks peab rukis olema lõigatud ja talivili juba külvatud, muidu minevat vili talvel kopitama. Rukkimaarjapäev viib pääsukesed ja toob marjad.
Seekord kohtuvad Kembi talu lahke pererahva kutsel ühiseks teenistuseks kohaliku Õigeusu Koguduse ja Ühendatud Eesti Baptistikoguduse rahvas. Sissejuhatuse teeb ülempreester Stefan Pettai, kes on sõitnud kohale kaugest San Diegost.

Pastor Joosep Tammo ja ülempreester Stefan Pettai jumalateenistuse kava arutamasAlguslaul: "Suur Juma, kui ma näen, mis oled loonud..."Jutlustab pastor Joosep Tammo.

Prantsuse kirjanikul Anatol France'il paluti kord kirjutada võimalik lühike inimkonna ajalugu. Kirjanik võttis paberilehe ja kirjutas sellele vaid ühe lause: Inimesed elavad, kannatavad ja surevad. Kindlasti võtab see lause kokku inimelu olulisemad tõsiasjad, kuid langetab ka väga kurva hinnangu: kõik lõpeb surmas ja tühjuses.
Maarja surma- ehk uinumispüha ütleb aga, et elu, kannatus ja surm pole kõik, mis meil on öelda inimelu kohta. Mõeldes Maarja õndsale lahkumisele võime meiegi loota, et pärast eluvõitlust, pärast rõõme ja kaotusi, tohime ennast vaikselt Jumala kätesse usaldada.
Maarja elu saatsid kannatused. Poeg sündis erakorralistel asjaoludel Petlemma lähedal koopas. Selleks et poja elu kaitsta, tuli koos Joosepiga põgeneda Egiptusse
ja lõpuks seisis ta valust murtud südamega poja risti all. Kuid Tema usk Jumala tõotustesse jäi kõigutamatuks. Ta võttis alandusega Jumalast antud ülesande vastu. Kõigest hoolimata osutas ta ikka ja jälle oma Pojale: "Mida iganes tema teile ütleb, seda tehke!" Ta kõndis oma Poja kõrval kuni selle elu lõpuni ja kutsub meid täna sama tegema.
Maarja nägi Jumala halastust, ta nägi Jumala käsivarre kangust, Ta nägi, kuidas alandlikke ülendati. See on meiegi kogemus. Oma elule mõeldes võime öelda: "Tema halastus kestab põlvest põlve..."
Me lihtsalt ei ela, ei kannata ja ei sure, vaid meie elude üle seisab igavese elu tõotus. Meiegi võime kord õndsalt uinuda, teades, et kõik on Hea Karjase kontrolli all.
Sellest lootusest ja rahust kõneleb rukkimaarjapäev oma hilissuvise soojuse, lilleilu ja sumedate öödega.

Ülempreester Stefan Pettai võtab teenistuse kokku. Ta tuletab meelde, et kümme aastat tagasi kutsuti igavikku ülempreester Emanuel Lepik. Järgneb lõpupalve ja õnnistus. Jumalateenistus lõpeb Erna Kirvese poolt kandlel saadetud Kihnu lauluga: "Nii kui üks pääsuke..."

Tänud ja lilled Kembi talu perenaisele

Herbert ja Erna Kirves (esireas) Aime ja Joosep Tammo, Marje Suurkask ja Stefan Pettai (tagareas)

Järgneb ühine lauaosadus maitsvate toitude ja mõnusa vestlusega. Ootamatult palju kohtame siin Pärnust, Raekülast, Tahkurannast, Võistest ja Kihnust pärit inimesi, keda elusaatus on Liivi lahe rannalt Vaikse ookeani rannale toonud.

Erna Truu

Peale jumalateenistust külastame nn "Baptisti külas" õde Erna Truud ja Johanna-Vilhelmine Lepikut.

Johanna-Vilhelmine Lepik


Rukkimaarjapäeva õhtul jalutame Anne ja Peeter Lepikuga päiseloojangulistel randadel.
Südant täidab suur tänu Loojale ja sõpradele. Oli kaunis ja meeldejääv päev.09/08/2010

Armastus on igavese elu võti


Armastus on igavese elu võti

8. august 2010.a.

"Ning Issand kasvatagu teie armastust ja tehku see rohkeks üksteise ja kõikide vastu."
1 Ts. 3:12

Vend Juhan Eenjärv teeb täna alguse, õde Erli Lepik saadab orelil ja loeb luuletuse armastusest. Pastor Joosep Tammo jutluse aluseks on sõna Lk 10: 25-29 - Armastuse toppeltkäsk.

Meis kõigis elab igatsus elada nooruslikult ja võimalikult kaua. "Ostke "Everbeautyt" ja teie nahk omandab noorusliku pinge, muutub pehmeks, kortsutuks, säravaks ja on kõige paremini kaitstud aja märkide vastu!", lubab kosmeetikatööstus.

Briti teadlane De Grey ütleb, et inimese eluiga on võimalik rakuprotsessidesse sekkumisega pikendada kuni 1000 aastani. Metuusala lugu teades ei tulegi see nii suure üllatusena. Ometi peame küsima koos kirjatundjaga: "Õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavene elu?"

Tänane sõna ütleb, et igavese elu võti on armastus. - "Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega; ning oma ligimest kui iseennast!" - Niisiis, meie suurim vajadus on kasvamine armastuses. Kuid kaasaegne pilt armastusest on enamasti moonutatud ja vildakas.

Tõelise armastuse muutumatu mõõdupuu on Jumal ise. "Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas." 1 Jh 4:16 "Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime!" 1 Jh 4:9

Jumalikul armastusel on kaks mõõdet: horisontaalne ja vertikaalne. Horisontaalset mõõdet kirjeldab lugu halastajast samaarlasest, vertikaalset mõõdet lugu Martast ja Maarjast. Jumal soovib, et me oleksime Temasse, kaasinimestesse ja elusse armunud. See ongi igavese elu võti.
Õde Hanna Liival on täna 80. juubel. 61 aastat on siin talus rassitud ja vaeva nähtud. ja suur pere üleskasvatatud. Oli aegu, kus tuli 40 lehma päevas lüpsta ja talitada. Nüüd on jäänud veel kass ja suur valge kakaduu.

Peremees Hugo on optimistlik. Kuigi sünniaasta on 1921 kasvatab ja müüb ta ikka veel heina. Igal põllutööriistal on oma traktor ja remondid teeb peremees kõik ise ära. Kui töö maht väga suureks läheb, tulevad lapsed appi.Kõige olulisem on aga see, et Hanna ja Hugo südames on igavese elu võti - armastus Jumala, kaasinimeste ja elu vastu! Kallis Hanna soovime Sulle palju õnnistusi ja vaimujõudu eelolevateks aastateks!

Armastus on igavese elu võtiArmastus on igaviku võti

8. august 2010 a. Eesti Ühendatud Baptisti Koguduses Vancouveris"Issand kasvatagu teie armastust ja tehku see rohkeks üksteise ja kõikide vastu." 1 Ts 3:12


Vend Juhan Eenjärv loeb algusesõna ja palvetab. Õde Erli Lepik saadab täna orelil ja loeb luuletuse. Jutluse tekstiks on täna Lk 10:25-29 - armastuse toppeltkäsk.


Igatsus igavese elu järele elab edasi kaasaegses kosmeetikatööstuses. "Ostke "Everbeaty" ja teie nahk omandab noorusliku pinge, muutub pehmeks, kortsutuks, säravaks ja on kõige paremini kaitstud aja märkide eest!" Kõlab paljutõotavalt! Briti teadlase De Grey sõnul on inimese eluiga võimalik rakuprotsessidesse sekkumisega pikendada kuni 1000-nde aastani. Kuid igavest elu ei suuda neist ikkagi keegi meile pakkuda. - Nii kõlab endiselt: "Õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavene elu?" (s. 25)


Igavese elu võti on armastus. Jumala Sõna ütleb: "Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega; ning oma ligimest kui iseennast!" - Meie suurim vajadus on kasvamine armastuses. Ometi on kaasaegne pilt armastusest enamasti moonutatud.


Tõelise armastuse igavene ja muutumatu allikas on Jumal. "Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas." 1 Jh 4:16 "Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime!" 1 Jh 4:9


Jumalikul armastusel on kaks mõõdet: horisontaalne ja vertikaalne. Horisontaalset mõõdet kirjeldab lugu halastajast samaarlasest, vertikaalset mõõdet Marta ja Maarja lugu. Jumal soovib, et me oleksime Temasse, kaasinimestesse ja meile kingitud elusse armunud.Organist Erli Lepik ja tänane juubilar Hanna Liiva pärast teenistust.


Õde Hanna Liival on täna 80. aastane juubelisünnipäev. Sõidame kolmkümmend kilomeetrit idapoole nende tallu. Liiva pere on siin elanud 61 aastat. Oli aeg, kus iga päev tuli üle 40-ne lehma talitada, majapidamine kasvas.

Täna on jäänud tallu kass ja suur kakaduu. Kuid 1921. a. sündinud Hugo Liiva on endiselt energiline. Kasvatab ja müüb heina. Iga põllutööriista jaoks on ise traktor, vajalikud remondid teeb ise ja vaatab julgelt tulevikku. Kui vaja käivad lapsed aitamas, kes on sama talu maadele oma majad ehitanud.
Kõige tähtsam on aga see, et pererahva südames on igaviku võti - armastus Jumala, kaasinimeste elu ja töö vastu!


Kallis Hanna soovime Sulle õnnistatud uut eluaastat, tervist ja vaimujõudu!

02/08/2010

Vastuvõtt ja esimene jumalateenistusKallid õed ja vennad Kristuses, suur tänu kõigile, kes olid kogunenud meie uues kodus, et meid tervitada! Kohaneme uue maa ja ajavööndiga! Kaunid roosid ja rikkalikult kaetud kohvilaud kõnelesid teie suurest armastusest! Jumal õnnistagu teid kõiki! - Aime ja Joosep Tammo -Saabumine ja vastuvõtt


Kallid õed ja vennad Kristuses ja kõik Vancouveri Ühendatud Baptistikoguduse sõbrad, oleme liigutatud teie armastusest vastuvõtul. Kõigile suur suur tänu, kes on meie kohandumisele uuel maal ja uues ajavööndis kaasa aidanud.

Pühapäeval, 1. augustil kohtusime juba kirikus. Päeva motoks oli: "Veereta Jehoova peale oma tee ja looda Tema peale; küll Ta toimetab kõik hästi!" Ps 37:5 Teenistust juhatas vend Herbert Kirves. Uus pastor Joosep Tammo kõneles valgusest ja sellest, et meie osaks on selles maailmas käia nagu valguse lapsed, kelle vili on igasuguses headuses ja õigluses ja tões. (Ef 5:8-14).

Järgnes kirikukohvi, kus õnnitleti sünnipäevalapsi, sealhulgas ka pastor Joosep Tammot, kes 25. juulil oli pidanud oma 60. sünnipäeva. Perenaised olid katnud rikkaliku laua. Suur tänu kõigile, kes selle kauni osaduse nimel olid vaeva näinud! Jumal õnnistagu meie koguduse osadust jätkuvalt!