28/07/2011

Tere, Vancouver!

Aeg lendab otsekui linnutiivul nii siin- kui sealpool maakera. Alles oli aasta algus ja teadmine, et aega on jäänud veel veidi enam kui pool aastat. Kõik see aga möödus kui unenägu. Korraga oli käes hetk istuda veel koos oma lähedastega koduaias,

ning seejärel sai juba võetud üle teatepulk Tallinna Lennart Meri nimelises lennujaamas, kui tohtisime tervitada rõõmsalt kodumaale jõudnuid- Aime ja Joosep Tammot.

Järgmisel varahommikul jätsime samas hüvasti oma lähedaste ning Oleviste vanempastori Siim Teekeliga ning lend võis alata. Tore oli, et esimesel lennul võisime olla saatjateks Meelis Kibuspuu perekonnale (või oli see vastupidi?), kes Amsterdamist edasi USA-sse lendasid.

Kas pole elu kummaline? Kell 1.15 p.m. stardid sa kohaliku aja järgi Amsterdamist, kell 2.10 p.m. samal päeval oled sa juba teisel pool maakera... Mõned toimetused immigratsiooniametis ning seejärel võime rõõmsalt tervitada kannatlikku ootajat v.Peter Lepikut, kes oma sihvaka olemisega lennujaamaski hästi silma hakkab.

Veel veidi ning siseneme oma tulevase kodusse, mille teeb koheselt hulga kodusemaks armsate õdede-vendade lahke ja armastav olemine.

Järgmisel, meie esimesel hommikul Kanadas on aega juba ka välja vaadata. Kella poole 7 paiku on pilt aknast esialgu ähmane:

Aga läheb mööda vaevalt 2 tundi ning silmapiir muutub juba palju selgemaks:

Ning mis kaunis on kõik silmatav siis, kui veel hämarduma hakkab!

Selleks et näha selle maailma muutlikkust, ei pea isegi mitte toast lahkuma. Veidi kannatust, veidi harjutamist magamisega eestimaa päevas, ning kella 5 paiku hommikul kohaliku aja järgi võib nautida sellist vaadet:

Jah, kaunis on see Looja kätetöö! Mäletan, et kui mu isa Arvo Kajaste 1987.aastal sellest maailma nurgast tagasi koju jõudis, ütles ta, et kaunimat paika tema näinud ei ole.

Muidugi ei olnud ei tookord ega ole ka nüüd ainukeseks silmailuks mitte üksnes mäed, ega meri, ega linn, vaid kõike seda kaunistab oma erakordses võluvuses siinsete jumalalaste siiras ja südamlik olemine. Just see teeb, et varsti võid sa ennast tõepoolest otsekui kodus tunda.

Tänu olgu Jumalale Tema äraarvamatu kalli anni- armastuse eest!

17/07/2011

Hüvasti Vancouver, pühapäev, 17. juuli 2011.a.

"Sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja rikas heldusest kõigile,
kes sind appi hüüavad!"
Ps 86:5

Hüvasti Vancouver!

Viimased ringid ümber linna.

Vahel saab Sky Trainiga kiiremini kui rattaga edasi

Hüvastijätt emeriitpastor Artur Proosiga

Alati on hea, kui keegi loeb Jumala Sõna ette.

Rattaga Tiiu Jäägeri sünnipäevale

70-aastaseks saanud Tiiu Jääger oma tütre, väimehe ja lastega

Pühapäev on taas päikseline. Alguspalveks lauldakse "Kiida nüüd Issandat minu süda..." ja "Oh kui helde on me Jeesus..." Alguspalve teeb Anne Lepik. Seejärel lauldakse "Ma tänan Sind, Jeesus..." Jumala heldusest tunnistab Johannes Eenjärv. Pastor J.Tammo tervitab sünnipäevalapsi Tiiu Jäägerit ja Leida Reid. Neile lauldakse "Jeesus alati mind kannab..." Ohvrilauluks lauldakse "Kuulen mitmest hädaohust..." ning seejärel "Süda on jäta kõik mured..."

Pühapäeval teeb alguspalve Anne Lepik

Johannes Eenjärv tunnistab

Pastor Joosep Tammo jutlustab täna Mt 13:24-30 põhjal nisust ja lustest.

Jeesuse tähendamissõna lustest on tükike elust endast. Muistses oriendis tuli ette, et vihavaenlase põllule külvati kättemaksuks umbrohtu. Luste ehk raiheina näol on tegemist mürgise taimega, mis võrsudes pole nisust eristatav. Erinevus tuleb ilmsiks alles siis, kui vili hakkab looma. Nii sulased kui peremees muretsevad saagi pärast omal viisil. Sulased kardavad, et luste lämmatab nisu. Peremees kardab, et sulased oma innukusega põllu nii puhtaks teevad, et seal ei kasva lõpuks ei nisu ega umbrohtu.
Kuid Jeesus räägib maailmast, kuhu on külvatud taevariigi seeme. Jeesuse aegses usupraktikas valitses terav vahetegemine vagade ja patuste, puhta ja ebapuhta vahel. Ebapuhaste hulka loeti vigased, pimedad, pidalitõbised, hoorad, tölnerid ja muud ühiskonna äärealade inimesed. Juutliku kujutluse järgi Jumal ja kogudus nendega ei suhelnud. Nad kvalifitseerusid lustena.
Jeesuse sõnum on: "Laske mõlemad kasvada kuni lõikuseni." Kes ei sooviks täiuslikest inimestest koosnevat maailma. Kuid alustada tuleks iseendast. Apostel Paulus pidi ütlema: "Ma ei tunne ju ära, mida ma teen; sest ma ei tee seda, mida ma tahan, vaid mida ma vihkan, seda ma teen." Ro 7:15jj
Keset seda kurba, kuid tõele vastavat reaalsust räägib Jeesus võrdumi lustest ja nisust. Ärge tormake maailma parandama, Jumal ise oma helduses ja pikas meeles laseb selles nii heal kui kurjal ilmsiks saada! Alustage iseendist, parandage meelt ja elage vaimus, et teid viimsel päeval ei leitaks ärapõletamise vihus, vaid Taevariigi aidas. Jumala kannatlikkus ei õigusta pattu. Nii masendav kui selle maailma põld vahel ka välja ei näeks, kord saabub päev, mil Kristuses päästetud ja õigeks mõistetud "paistavad nagu päike oma Isa kuningriigis. Kel kõrvad on, see kuulgu!" Mt 13:43
Vennad ja õed, ma soovin, et me kord kohtuksime ühel päikselisel hommikul selles imelises maailmas, kus meid enam miski ei või lahutada Jumala armastusest ega üksteisest.

Sünnipäevalaps Tiiu Jääger ja tema taga punases Leida Rei.

Ohvri võtab kokku Andres Kirves

Jumalateenistusele järgnes kohvilaud

Pastor Joosep Tammo koos abikaasa AimegaJuulikuu sünnipäevalapsed

Juhatuse esimees Peter Lepik õnnitleb Joosep Tammot läheneva sünnipäeva puhul


Suur tänu Jumalale ja teile kõige hea eest, mida möödunud aastal võisime kogeda!
Hüvasti Eesti Ühendatud Baptisti Kogudus Vancouveris!

11/07/2011

Pühapäev, 10.juuli 2011.a.

"Vaikse meelega kiidetakse sind, Jumal,
Siionist ning tasutakse sulle tõotused!"
Ps 65:2


Päikseline suvehommik on tõusnud üle Vancouveri linna ja mägede. Jumala rahvas koguneb üle linna kirikuis ja palvemajades. Nõnda ka siinne Ühendatud Baptisti Koguduse rahvas tuleb rõõmsa meelega, et Jumalat kiita ja tänada möödunud päevade eest. Alguslauluks lauldakse "Püha vaikne rahu..." ja "Jumal, vägev valitseja..." Seejärel loeb Jumala Sõna ja teeb alguspalve Astrid Kirves. Lauldakse ühiselt "Nimi Jeesus on nii kallis nimi..." Täna tervitab meid Lemm Proos Rootsist, kes on isal külas. Pärast tervitust lauldakse "Jeesus, väärt küll oled Sa..." Kuulatakse teateid, võetakse vastu ja saadetakse tervitusi. Ohvrilauluks on "Laiad väljad valendavad..." ja pärast seda lauldakse veel "Truu ja ustav on see sõna..."

Astrid Kirves teeb alguspalve

Lemm Proos tervitab


Pastor Joosep Tammo jutlustab täna Mt 13:1-23 alusel Jumala Sõna mõjust meie elule.

Juuli- ja augustikuu Kodu-Eesti kõige suurejoonelisem vaatepilt on tuules voogav rukkiväli pikitud siniste rukkilillede ja punaste moonidega. See on lihtsalt imeilus. Jeesust inspireeris tänaseks sõnumiks just selline vaatepilt.
Praktiliste inimestena me küsime, miks külvaja külvas seemet teele, kaljusele pinnasele ja ohakate keskele? Miks ta ei valinud selleks üksnes head põllumaad? Jeesus räägib tolle aja külvitavadest lähtuvalt. Külvaja külvas toona enne kündmist. Nii juhtus, et osa seemet langes rajale, osa kaljusele pinnale, osa ohakate sekka ja osa heale maale.
Jäädes oma jüngritega selgitas Jeesus neile võrdumi sügavamat tähendust. Jeesus ütleb, et me ei tohiks olla sõltuvad ebaedust ja lootusetutest väljavaadetest. Jumala Sõnal on alati sama jõud, kuid inimsüdamed ja eluhoiakud - põllumaad - on erinevad.
Mis siis iseloomustab head põllumaad? Need on inimesed, kes kuulavad ja hoiavad Jumala Sõna oma südameis. See Sõna muudab nende elusid nõnda, et apostel Paulus võib hiljem öelda: "Me oleme Kristuse Kiri..." Need on inimesed, kes kuulevad ja saavad kuuldust aru. Ja kui nad aru ei saa, siis nad paluvad: "Selgita meile, Issand!"
Kindlasti on meie elus erinevaid perioode ja olukordi, kus meie südamed olid Jumala Sõnale erineva vastuvõtuvõimega. Oli aegu, mille kohta võiks öelda Konrad Zacharias Lorenzi sõnadega: "Öeldut pole kuuldud, kuuldut pole mõistetud, mõistetuga pole nõustutud, nõustut pole meeles meetud, meeles peetut pole kasutatud, kasutatut pole talletatud." Kuid Jumal on armuline, Ta tuleb ikka ja uuesti, et külvata meie südameisse igavese elu seemet! Sellepärast pühendagem oma elus rohkem aega ja ruumi Jumala Sõna uurimisele ja kuulamisele! Püüdkem seda mõista! Nõustugem sellega ja rakendagem seda ning talletagem oma kogemused järgnevatele põlvkondadele! Nõnda kanname kord vilja, kes 30, kes 60, kes 100 tera Suure Külvaja auks!

Pärast lõpupalvet lauldakse ühiselt "Igal päeval Jeesus minu juurde jääb..."

Seekord on perekond Kirvesed kutsunud pastori koos abikaasaga hüvastijätulõunale.

Herbert, Thomas ja Andres Kirves

Erna ja Astrid Kirves ning Aime Tammo

03/07/2011

Pühapäev, 3. juuli 2011.a.

"Hea on Issand kõigile ja
tema halastus on üle kõigi tema tegude!"
Ps 145:9

Päikseline hommik tervitab kirikulisi. Alguslauluks lauldakse "Võta nüüd Issandat..." ja "Oh kui helde on me Jeesus..." Alguspalve teeb Tiiu Jääger. Seejärel lauldakse "Sinu sisse sügavasti, Issand..." Tunnistab Villi Vink. Ta kõneleb usuelu kasust. Taas üldlaul "Võta aega olla püha..." Pärast tervitusi ja teateid ohvrilaul "Võta Päästja juurde jääda..."

Helga Kriik on nagu alati ustavalt raamatuletis.

Tiiu Jääger teeb alguspalve

Villi Vink tunnistab.

Pastor Joosep Tammo jutlustab Mt 11:25-30 alusel Kristuse ikkest, mis annab hingamise ja töö õige vahekorra meie elus.

Meie ajastu suurimaks probleemiks on muutunud stress, millele vasturohuks pakutakse lõõgastumist kõige erinevamates vormides. Sellele vajadusele on rajatud terve vaba aja veetmise tööstus. Kuid ometi on inimesed närvilised ja enesega puntras. Kõige selle foonil ütleb Jeesus: "Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!" Niisiis pane oma mootor seisma ja jahtu maha! Sa ei ole nagu Duracelli jänes! Kirikuisa Augustinus ütles 1600 aastat tagasi "Rahutu on meie süda, kuni ta leiab rahu Sinus."
Sõbrad, olla Jumala juures tähendab kogeda turvalisust ja rahu. Kuid on üks aga, sest Jeesus lisab: "Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!" See teeb kuidagi nõutuks. Jeesus annab meile hingamise, kuid paneb meie õlgadele samas oma ikke. - Ta kutsub meid Jumala kaastöölisteks. Palveta ja tööta! Palvetades me mõistame, et kõik ei ole ja ei peagi olema meie kontrolli all. Jumal kontrollib olukordi, tema ikkes saame me suuna ja eesmärgikindluse. Tema lähedust kogeme me Jeesuses Kristuses, kes õpetab meile tasadust ja südame alandust. Just need omadused ei lase meil läbi põleda.
Võtkem siis vastu Jeesuse kutse! Heitkem kõrvale kõrk arvamus nagu suudaksime hoida kõik oma kontrolli all ja hingakem teadmises, et meie elu on Hea Karjase juhtimise all! Tema ikkes lahenevad elu suured ja väikesed ülesanded. Tema on parim kaaslane nii tööl kui puhkehetkel!

Pärast jutlust lauldakse ühiselt "Meelde tuletage, kuidas Jeesus" ja võetakse osa leivamurdmise lauast. Pärast lõpupalvet kõlab ühislaul: "Võtkem Päästja armastusest laulda..."

Rõõmsalt jäetakse hüvasti! Jumala armu päike on taas valgustanud meie südameid.