13/10/2011

„Aga mis on heas maas, on need, kes sõna kuulevad, kaunis ja heas südames peavad ning kannavad vilja kannatlikkuses.” Lk.8:15 Lõikus-tänupüha 9.oktoobrilAinult tänulikult jääb üle imestada õdede armastust ja osavust!


v.Richard Kelder 


v.Johannes Eenjärv


v.Hugo Liiva

Tore on näha, kuidas jumalalapsed kokku jumalateenistusele tõttavad..."Sina katad mu ette laua..."

Alustame lõikus-tänupüha lauluga “Me Issand Kuningas” ning seejärel kõlab teine Charles Wesley laul- „Kui kiidaks Sind“.


Pühakirja loeb 103.Psalmist salmid 1-14 ja alguspalve teeb õ.Erna Kirves, misjärel laulame "Laiad väljad valendavad“.


Seejärel tõuseb kantslisse v.Erich Tõkke, kes tõi palju tervitusi ning luges 1.Pe.1:21-25. , kutsudes meid üles „armastama üksteist  innukalt ja südamest“. Seejärel kõlab ühise tänulauluna „Ma tahan laulda sulle tänuviisi“, ning teadete järel õnnitleme sünnipäevalapsi- meie vanuselt auväärseimat-


õ.Johanna Lepikut, kes sai 6.oktoobril 98-aastaseks, ning Erich Tõkke´t, kes 7.oktoobril oma sünnipäeva pidas. Ka sai koguduse õnnitlus saadetud õ.Ruth Lige´le, kes nagu Johannagi, 6.oktoobri sünnipäevalaps on.  Ohvri- ning õnnitluslauluna sünnipäevalastele laulame „Tänu, Issand, tänu Sulle“ ning enne jutlust kõlab veel „Sadagu õnnistusvihmad”.


Jutlus toob täna meie ette laua, mida Issand meile katab, ning Ta katab seda vaenlastest hoolimata! Kuna on Nõmme koguduse aastapäev, meenutab jutlustaja Nõmme Baptistikoguduse kauaaegset esimeest v.Arnold Kõrma´t, kes oli pastori ustav abiline ning tegi palju sellist head, mis vaid Jumalale teada on. Lisan siiajuurde jutluses kasutatud v.Arnold Kõrma luuletuse ning olgu see nende 3 armsa venna- pastor August Ruusna ning Viilip ja Arnold Kõrma mälestuseks, kes 1996.a. juulis-augustis järgemööda 20 päeva jooksul igavikku astusid ning keda mul eesõigus matta oli.

Mu jumalakoda nii avar ja valge. Kuis armastan teda!
Elurännaku algul              
siin kutsus ta mind.

Kui palju Ta sõna on kuulutud siit; kui palju tänu ja lauluviit         
on helisend siin.

Kui palju siin palveid on palunud huuled, ja südameohkeid, mida keegi ei kuule,
siit tõusnud ta poole.

Kui palju kadunud poegi ja tütreid Ta risti all palunud vabaks end kütkeist.
Nad vabaks siin said.

Kui paljusid tõstnud oled siin üles, kui paljusid kastnud ja kandnud süles,
kes abi Sult ootsid.

Siin palvetan taas, kui abi ma vajan. Kild taevast all maal kui oleks siin majas,
mu jumalakojas...

Me teenistus lõpeb lauluga “Päästja käed on tugevad”.Oreli taga teenib ustavalt v.Thomas Kirves.


Nagu näha, jätkub tänu ja rõõmu ka veel pärast teenistuse lõppu.


v.Erich Tõkke ja õ.Varje Kajaste vestlemas


õ.Anne Lepik


juhatuse esimees v.Peter Lepik


Peale seda viib tee Peter ja Anne Lepiku koju, kus meil on armas tänupühaosadus  ühes Johanna Lepiku, Erna ja Viive Truu ning Peteri ja Anne poja Karliga.


Ka minu sõber Chester on platsis...


Ilm on nii kaunis ja soe, et võime vabalt üksteie seltsi õues nautida.


Teadagi, mida kõikide silmad ootavad...Siin see on!Peremees opereerib osavalt


Teenindus, nagu näha, on väga mitmekülgne!


Kohati on tunne, et riputa pildid neist kaunitest toitudest või seinale, sest on, mida mäletada!


Ka sellised kaunid päevad saavad ometi kord otsa. Aga tänu jääb. Ütlemata vahva oli osa saada sellisest kaunist traditsioonist kui tänupühalõuna ning maitsta vägevat kalkunipraadi!


Koduteel teeb v.Peter veel kauni põike Crescent Beach´ile.

06/10/2011

„Jehoova on Jumal ja tema on meile paistnud nagu valgus.” Ps.118:27 Pühapäev, 2.oktoober ja eelnenud päevad


Oktoobrikuu esimest pühapäeva alustame kiidulauluga „Kõik me Issandat nüüd kiitke“, mille järel


loeb Pühakirja Rooma kirja 5.peatükist esimesed 5 salmi ja juhatab meid alguspalvele v.Jaan Lepik. Nüüd kõlab ühislaul “Tõusnud on jälle päike” jakaunile laulule lisab ilu õ.Erli Lepik, kes loeb 2 luuletust. Siis laulame koos laulu „Ma tean üht ust, mis lahti on“ ning korjanduse ajal heliseb laul "Ei tea, miks Jumala armastus“. Vend Andres Kirves tänab ohvri ning pastor palvetab haigete eest ning siis laulame veel palvelaulu „Sügavalt, sügavalt vajuta mind“. Tänane jutlus on Jeesuse järgimisest Mk.10:17-22 salmide põhjal.


Palve järel koondame oma südamed ja mõtted Issanda surma mälestusele ja laulame laulu “Meelde tuletage, kuidas Jeesus”. Meie teenistus lõpeb „Meie Isa palve“, 121.Psalmi lugemise ja kiidulauluga „Kiida Jeesust, mu hing“.

Muidu on nädal möödunud suhteliselt vaikselt. Varje on endiselt pärast pikka aega kestnud kõhuprobleeme suhteliselt nõrk. Siiski oleme püüdnud käia veidi jalutamas,


ka olime kolmapäeval Liidia Naano juures.


Neljapäeval käisin vaatamas dr.Artur Proosi, kes ka end üpris nõrgana tunneb. Palvetame ikka oma armsate eest, kaasaarvatud v.Valdur Nõmme.


Lõpetan veel mõne siinse vaatega meie akendest, mis tõestab üpris ilmekalt, etka tihedale udule järgneb


päikeseline hommik,rääkimata võluvatest loojangutest!

„Ja mida nõuab Jehoova sinult muud kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid osadust ja käiksid hoolsasti ühes oma Jumalaga?” Mi.6:8 Pühapäev, 25.september 2011 ja eelnenud päevad

Tänast teenistust alustasime lauluga „Suur kuningas taevas, olgu sul au”, mille järel luges jutlustaja Pühakirja 145.Psalmist 8-21. Laulu „Ma tean üht ust, mis lahti on“ järel jagas vaimulikku mõtte


v. Johannes Eenjärv, kes Koguja raamatus öeldu põhjal „igale asjale antud ajast“ tsiteeris ka Astrid Mickelini luuleridu ning rääkis nii muretsemisest kui rõõmustamisest. Üldlaulu „Issand, Su juurde ihkab mu hing” järel tõusis kanstlisse


v.Herbert Kirves, kes meenutas värvikalt Eestist põgenemise lugu ning juhatas sellega seoses sisse laulu „Ei maksa karta tormist merd“. Ohvrilauluna kõlas „Oh et ma Sinu sarnaseks saaksin“, seejärel tänasime ohvri eest, palvetasime aastapäevakoguduste ning Kunda koguduse eest ning oma haigete pärast ning palusime õnnistust 24.09. oma sünnipäeva tähistanud John-William Vink´ile ning 27.09. tähistavale Markus-Allan Kirvesele. Laulu „Jeesus väärt küll oled Sa“  järel oli jutlus eestpalve mõjust Aabrahami näitel ning jumalateenistus lõppes lauluga "Jeesus alati mind kannab“.

Õhtul, kui parajasti rääkisin Toronotost helistanud Peter Lepikuga, avanesid silme all võrratud taevavaated. Küll on ikka imeline Igavese Kunstniku pidevalt muutuv pilvelooming, mida vaid fotoläätse salvestushetk selle pikemaks nautimiskes tarduma paneb!

Tagasivaade eelnenud nädalapäevadele:

E, 19.septembril alustas taas oma tööd koguduse naisring.
sünnipäevalapsed Erna Kirves ja Erli Lepik 


otse kodused hiiglama maitsvad kiluvõileivad!

Lauldi kauneid laule, õnnitleti sünnipäevalapsi ja kuulati uue karjase abikaasa juttu tema lapsepõlvest ning elust, samuti Kajaste´te teineteiseleidmisest. Ka Helduril oli suur rõõm oma kaasast midagi uut teada saada- kasvõi sedagi, kuidas viimane juba väikese tüdrukuna olla teadnud, kelleks ta saada tahab- nimelt meditsiiniõeks, et saaks aga valge kitliga käia ja uksi paugutada!

Kolmapäeval, 21.septembril käisime "Kuldse Klubi" kogunemisel.


Peetri kirik


"Meie Kodu" kaunis välisuks


Raamatukogu sisevaade


Raamatukogu juhataja Vello Püss


Villi Vink meenutas viimaseid põgenemis-eelseid päevi Eestis, lugedes asjakohaseid sissekandeid oma päevikust


Perenaised olid katnud maitsva kohvilaua- suur tänu!


Laupäeval kohtusin üllatuslikult meie kodupaiga läheduses ühe kiriku kõrvalhoone saalis kahe juba mulle tuttava Reinuga- nendeks olid Rein Stamm ja Rein Vasara.Rein Stamm´e postkaartide ja ajalooliste trükiste kogu on laialdane ja väga huvipakkuv. Nagu kogu elu siin- igatahes igav ei ole meile mitte jõudnud hakata!