27/12/2010

2. jõulupüha


II Jõulupüha
26. detsember 2010.a.

"Õnnis on igaüks, kes kardab Issandat, kes käib tema teedel."
Ps 128:1

Anne Lepik teeb alguspalve

Täna laulab kogudus alguseks laulud " Oh lähme nüüd Petlemma linna..." ja "Oh kuulge, eks inglid ei kuuluta ..." Seejärel loeb Anne Lepik Jumala Sõna ja palvetab. Peale ühislaulu "Üks laps on täna meil sündind..." loeb pastor Joosep Tammo ette Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu jõululäkituse. Nüüd lauldakse "Üks sõimeke heintega oli Su häll..." ning Endel Meiusi Denverist annab üle tervitused Eesti Kristliku Ministri poolt. Taas kõlab ühislaul "Jõulud on tulnud..." Ohvrilauluks lauldakse "Oh sa õnnistav, oh sa, rõõmustav..." ja seejärel veel "Nüüd Petlemma linna..."

Joosep Tammo loeb ette EKBK Liidu presideni Meego Remmeli jõululäkituse

Endel Meiusi tervitab Eesti Kristliku Ministri poolt

Pastor Joosep Tammo kõneleb Matteuse 2:13-23 alusel õnnistuste topograafiast.

Kus on valgust, seal on ka varju. Sama kehtib ka jõuluevangeeliumi kohta. Evangelist Johannes ütleb: "Valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda omaks võtnud."
Kuidas siis võtab maailm jõululapses ilmunud valguse vastu? Evangelist Matteus jutustab, kuidas hommikumaa targad, nähes Juuda rahva kuninga tähte tõusmas, otsustasid teda kummardama minna. Kuid oma otsingute käigus sattusid nad hoopis julma kuninga Heroodese kotta, kes otsustas neid oma veriste plaanide elluviimiseks ära kasutada. Jumal sekkus, ilmus tarkadele unes ja juhtis nad teist teed kodumaale tagasi.
Heroodes vihastus ja ostustas kõik kuni kaheaastased poeglapsed Petlemmas ja selle ümbruses hukata. Jumal andis Joosepile unes ilmustuse ja käskis tal perega Egiptusse põgeneda. Nõnda sai Jeesus osa oma rahva ja kogu inimkonna saatusest ning täitus prohvetlik sõnum: "Ma olen kutsunud oma Poja Egiptusest..." Lihtsast puusepast Joosepist sai nende sündmuste kõigus kõige olulisem tööriist Jumala plaanides. Me võime talt õppida kolme asja: ta usaldas Jumalat, tegutses koheselt ja asus teele.
Nõnda sündis püha perekonna õnnistuste topograafia: Petlemm, Egiptus, Naatsaret, Kapernaum, Jeruusalemm. Meil kõigil on olnud oma teekond - oma õnnistuste topograafia: Hiiumaa või Saaremaa, Läänemaa või Harjumaa - Rootsi või Saksamaa, Austraalia või Kanada ja lõpuks Vancouver. Sellele teekonnale mõeldes võime tänuga mõelda oma vanematele, kes kuulsid südame häält ja asusid teele. Valgus on meiegi pimedal teel paistnud. Selles valguses võime lõpetada seda aastat ja minna vastu uuele! See valgus ei jäta meid ka viimasel teekonnal maha!

Pärast lõpupalvet lauldakse ühiselt: "Oh mis hõiskamist ja rõõmu..."

Täna on pastor ja ta abikaasa ning Aino Uus
kutsutud Anna ja Hugo Liiva tütre Debbi juurde jõululõunale

25/12/2010

Jõululaupäev õhtu

Jõululaupäev

"Teile on täna sündinud päästja, kes on Issand Kristus!"
Lk 2:11

Vancouveri jõulud on vihmased, nii ka täna. Kuid jõulurõõmu see ei varjuta. Koor tuleb kirikusse lauluga. Kogudus laulab ühiselt "Ma tulen taevast ülevalt..." ja "Üks sõimeke heintega..." Pastor Joosep Tammo loeb Johannese evangeelimist " Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures... ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust, nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõtt." Joh 1:1-14 Seejärel laulab koor ja Vana Testamendi prohvetikuulutusi loevad Leila Kirves ja Katrina Kirves. Ühiselt lauldakse "Üks roosike on tõusnud..." Jõuluevangeeliumi loevad täna Andres Kirves, Anne Lepik ja Tiina Usin. Vahepeal kõlab ühislaul: "Oh Petlem, väike linnake..." ning "Rõõm üle maa..." Ohvrilauluks lauldakse: "Oh sa õnnistav..."
Täna laulab koor


Leila Kirves loeb Miika 5:1-3
Katrina Kirves loeb Jesaja 9:1-6

Andres Kirves loeb Lk 2:1-7


Täna on kirikus "lapsi", kes seda teed käisid kord vanemate käekõrval

Pastor Joosep Tammo kõneleb:

Jeesuse sünnilugu on sissejuhatus tema ja meie kõigi palju suuremale loole. Heal lool on alati hea sissejuhatus. Hea sissejuhatus vihjab kõigele järgnevale. Siin on võimu ja vaimu vaheline konflikt. Kuigi Rooma asub nädala teekonna Petlemmast, ulatub keiser Augustuse võim siiagi. Meile öeldakse: "Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu rahvas..." Keiser Augustus, pärisnimega Octavianus (63 e.Kr. - 14 p.Kr) oli saavutanud riigis rahu, võtnud ette suurejoonelisi ehitisi ja andnud rahvale turvatunde. Tema sünnipäeva nimetati "jumala ja Õnnistegija" tulekuks. Kolmes abielus polnud tal ühtegi poega.
Kõigi keiser Augustuse saavutuste hinnaks oli tühi riigikassa. Kuna sel ajal polnud veel kombeks mõned miljardid raha juurde trükkida, otsustati rahvas üle lugeda, et kõik maksumaksjad korralikult arvele võtta. Just see rahvaloendus sundis Joosepit ja Maarjat Petlemma minema. Siin muistsete kuningate linnas sünnib neile laps, kellest saab järgneva ajaloo telg ja kelle sündi täna kolmandik maailma rahvast tähistab.
Jeesus sünnib Petlemma väravate taga ja lüüakse risti Jeruusalemma väravate taga. Pimedus ei võtnud teda omaks. Ometi pole jõuluevangeeliumi meeleolu masendav. Ingel kuulutab karjastele väljal: "Ärge kartke! Ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale..." Karjased lähevad ja leiavadki lapsukese sõimes. Järgnevad tähetargad hommikumaalt ja miljonid ja miljonid läbi aastasadade hämaruse.
Üks mu õpilastest küsis kord: "Õpetaja, kas uskmatud tohivad jõulusid pidada? Kui nad ei usu, on see ju silmakirjalik usupühi pidada?" Püüdsin mitmel viisil vastata, kuid siis meenus inglite kuulutus: "Ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigele rahvale..." Tõepoolest Petlemmas sündis kogu inimkonna õpetaja. Jeesus näitab meile Jumala prioriteete. Suurim neist on meie elu, sellepärast peaks ta sõnum meid isiklikult puudutama. 5. sajandil p.Kr. ütleb piiskop Augustinus oma jõulujutluses: "Sündigu Kristus ka teie hinge! Ta on tõde, rahu ja õiglus! Võtke ta vastu!"
Jeesuslapse käed otsekui embaksid meid täna. Ta naeratus ütleb: "Ära karda! - Ma olen nüüd sinuga!" - Ma olen Sinu perega! Sa võid nüüd oma lähedastega peolauda istuda!"

Pärast palvet lauldakse " Püha öö..." Võetakse vastu jõuluõnnistus ning kõlama jääb "Jõulud on tulnud..."

Pastor Joosep Tammo koos abikaasa Aimega külastavad sellel õhtul veel kahte teenistust: Jõuluõhtu jumalateenistust Vancouveri I Baptistikirikus ja jõulumissat anglikaani Kristuse Kiriku Katedraalis, kus toimub ka teleülekanne Briti Columbia telekanalile.

I Baptistikiriku pastor Darell Johnson jagab jõulusõnumit

Jumalateenistus I Baptistikirikus lõpeb küünlavalgel lauluga "Püha öö, õnnistud öö..."

Anglikaani kirikus kõlab Arvo Pärdi "Ave Maria" vene keeles.

Õnnistatud jõulupühi kõigile Vancouveri Eesti Baptistikoguduse sõpradele!

20/12/2010

IV Advent 19. detsember 2010.a.

IV advendi jumalateenistus

Kui Jumal sekkub meie ellu...

"Te väravad, tõstke oma pead üles, ja te igavesed uksed, saage kõrgeks,
et saaks tulla sisse aukuningas!" Ps 24:7

Koguduse jõulupuu

Jumalateenistus algab lauluga: "Oh lähme nüüd Petlemma linna..." Seejärel laulab koor ja alguse teeb Villi Vink tuletades meelde valguse füüsilist ja vaimulikku tähendust meie elus. Peale alguspalvet lauldakse "Karjastega tahan minna vaimus nüüd Petlemma linna..." ning jõululuuletuse loeb Erli Lepik. Tervituse kodu-Eestist ja USA-st toob Tiina Usin. Laulab koor.
Pastor J. Tammo loeb ette mitmed tervitused kodu-Eestist, Torontost ja USA-st. Kõik, kes on üle 90 aasta, saavad kingituseks jõulutähe. Seejärel pannakse kokku ohver jumalariigi töö kasuks ning lauldakse "Neil karjastel väljal..." ja "Oh kuulge, eks inglid..."


Alguspalve teeb Villi Vink

Jõululuuletuse loeb Erli Lepik

Tervitab Tiina Usin

Pastor Joosep Tammo kõneleb täna Mt 1:18-25 alusel jõuluevangeeliumist
Joosepi perspektiivist vaadatuna.

Advendiaeg kõneleb meile inimeste lootusest kohtuda elava Jumalaga. Aga kui Jumal
tuleb ja sekkubki meie ellu, kas me oleme siis selleks valmis? Äkki nõuab Jumal meilt
liiga palju? Äkki ohustab see meie harjumuspärast elulaadi?
Joosep, tänase evangeeliumi peategelane, just seda tundis. Jumal tuli tema ellu võõra
lapse näol. Mida teha, kas Maarja hüljata või olukorraga leppida? See on üksildase
südametunnistuse konflikt. Keset magamata öid ja kahtlusi ilmub talle ingel, kes ütleb:
"Joosep Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps,
keda ta kannab, on Pühast Vaimust." Jumal on huvitatud, et Päästja ja inimsuhete
tervendaja sünniks ka ise tervesse perekonda. Isiklikule ilmutusele lisaks sai Joosep
oma selgusele kinnitust ka pühast kirjast. Talle meenutati prohvet Jesaja sõnu:
"Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja teda hüütakse nimega
Immaanuel!" Niisiis toetus ta nüüdsest isiklikule ilmutusele ja Jumala Sõnale.
Ta süda täitus püha rõõmu ja rahuga.
Kuidas võiksime meie 2010.a. jõuludel täituda sellise rõõmu ja rahuga. Meiegi tee
viib ehk läbi kahtluste, üksinduse ja magamata ööde. Kuid Jumal pole meid üksi
jätnud, Ta on saatnud meile oma Poja, kelle läbi armastus võidab kartuse, arm
võidab uskmatuse ja andestus süüdistused. Tulemuseks on terve perekond ja rahvas.
Sellepärast ütleb ingel karjastele väljal: "Ärge kartke! Sest vaata ma kuulutan
teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale..."


Peale lõpupalvet ja laulu "Oh sa õnnistav , oh sa rõõmustav..." kogunetakse alla
saali kohvi jooma ja jõululaule laulma. Laulujuhiks on Herbert Kirves.


Koogid ja suupisted maitsevad täna eriti hästi
.
Tublid perenaised Anne Lepik ja Astrid Kirves on lauakatmiseks palju vaeva näinud ja
võivad lõpuks isegi head ja paremat maitsta.

Joosep ja Aime Tammo lõpetavad päeva Burrardi ja Nelsoni tänava nurgal asuvas I Baptistkoguduse kirikus keldi stiilis jõulukontserdil.
1887. aastal asutatud koguduses valitses hea kodune tunne.
Nii see jõulunädal algas.

16/12/2010

Kuldse klubi jõululõuna

Kuldse Klubi jõululõuna Eesti Kodus
15. detsember 2010.a.

Alguses koguneti Eesti Kodu saali, kus lauldi jõululaule ja kuulati deklamatsioone

Jõulusõnumi ja alguspalve tegi Eesti Ühendatud Baptistikoguduse pastor Joosep Tammo

Lõpuks jõudis kohale ka jõuluvana, kes loomulikult ei unustanud ka
Kuldse Klubi presidenti Edda Davies't

Kingipakid käes istuti pidulikku jõululauda, kus ei puudunud ka hapukapsas.

Naisringi jõuluõhtu

Naisringi jõuluõhtu
13. detsember 2010.a.

Esmaspäeva õhtul kogunesid koguduse õed ja nende sõbrannad ühisele jõulupeole

Lauldi palju jõululaule ja tsittergi kõlas Erna Kirvese sõrmede all jõululiselt.

Naisringi eestvedaja Erli Lepik tänas kõiki, kes aasta jooksul on kaasa löönud.

Aime Tammo rääkis jõulujutu

Pärast jõuluvana külaskäiku ja pakkide avamist tuletas pastor Joosep Tammo meelde, et täna on Lucia päev. Tänas kõiki õdesid aktiivse teenimise eest koguduse töös ja soovis, et jõulurahu ja valgus paistaks kõigi hinge.

13/12/2010

III Advent

"Ütelge neile, kel rahutu süda: Olge kindlad, ärge kartke!" Js 35:4

Iga järgmine advendipüha on pidulikum ja ootusrikkam kui eelmine. Enne, kui kogudus saab laulda " Nüüd siit Petlemma linna kui vaga rändaja ma tahan vaimus minna..." ja Astrid Kirves alguspalve teha, on toimunud suuri ettevalmistusi. Neljapäeval tõid Peter Lepik ja Thomas Kirves kirikusse suure kuuse ja ehtisid selle tuledega. Laupäeva õhtul kogunes noorem Eesti kogukonna osa Anne ja Peter Lepiku kodus, et laulda jõululaule. Kogudust teenib täna segakoor. Erna Kirves laulab tsitril jõululaulu ja Leida Rei kannab ette omatehtud jõululuuletuse.
Astrid Kirves teeb alguspalve

Koguduse suur jõulupuu täies hiilguses

Koguduse koor teenib lauluga

Erna Kirves laulab tsitri saatel jõululaulu

Leida Rei loeb omatehtud jõululuuletuse

Koorijuht Thomas Kirves saadab koori klaveril.
Koguduse juhatuse esimees Peter Lepik leiab, et jõulud võivad tulla.


Pastor Joosep Tammo kõneleb teemal: "Kas sina oled see, kes pidi tulema?" Mtt 11:2-11

Advendiaeg tuletab meelde, et oleme ootajad ja lootjad. Meie ootused ja lootused on enamasti seotud inimestega. Ometi on oma saatuse ja õnne sidumine inimestega alati riskantne. Ikka ja jälle küsime pettunult: Kas sellist valitsust me tahtsimegi? Kas selliseid jõule me ootasimegi? Ristija-Johannes esitab Jeesusele samalaadse küsimuse: "Kas sina oled see, kes pidi tulema?" - Millest selline küsimus?
Ristija-Johannes oli kuulutanud uut ajastut. See pidi olema nisu ja luste, hea ja kurja, viljaka ja viljatu lahutamise ajastu. Ta usub, et patused pühitakse Messia teelt. Samas vaimus kritiseerib ta ka kuningas Heroodes Antipase abiellumist oma vennanaisega. Kuningas vastab kriitikale Ristija-Johannese vangistusega.
Kuid Ristija-Johannes uskus, et see, kes tuleb tema järel, on veelgi suurem puhastaja. Sellepärast saadab ta Jeesusele küsimuse: "Kas sina oled see, kes pidi tulema või jääme ootama teist?" Jeesus vastab talle prohvet Jesaja sõnadega: "Pimedad näevad ja jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi." Teiste sõnadega - Ma ei ole tulnud siia maailma sae ja kirvega, et kohut mõista. Ma olen tulnud Päästja ja Õnnistegijana! Ma olen haigete, hüljatute, patuste ja tölnerite sõber. "Õnnis on see, kes ei pahanda ennast minust."
Maailma Päästja ei sünni Valges Majas ega Buckinghami palees, vaid Petlemma laudas. Sellepärast kinnitagem üksteist apostel Pauluse sõnadega: "Olge ikka rõõmsad! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! ... Issand on ligidal!" Fl 4:4-5

Pärast lõpupalvet laulab kogudus "Oh mis hõiskamist ja rõõmu..."

Kogudus laulab lõpulaulu "Oh mis hõiskamist..."

Vancouveri Eesti Seltsi jõulupuu

Igal aastal peab Vancouveri Eesti Selts Eesti Kodus oma jõulupuu. Nii ka sellel aastal laulab segakoor, naisansambel, räägitakse jõulujutt ja tuleb jõuluvana kingitustega.

Vancouveri Eesti Seltsi segakoor

Aime Tammo räägib lastele loo kurjast hundist ja Jeesuslapsest

Lapsed musitseerivad

Naisansambel Leelo
Jõuluvana on kingikottidega kohale jõudnud

Kõik peavad salme ütlema

Kõige noorem Vancouveri eestlaskonna esindaja jõuluvana süles.
Eestil on ka siin tulevik.